Governance

Een commissariaat of toezichthouderschap is niet meer iets wat ‘je er even bij doet’. Commissarissen en toezichthouders hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een aanscherping van de verantwoordelijkheden en een grotere publieke belangstelling voor hun functioneren. De breed gevoelde onvrede over de gang van zaken bij een aantal bedrijven en instellingen heeft tegelijkertijd geleid tot een herwaardering van de functie. Toezicht, of het nu is op het bedrijfsleven of op de (semi)publieke sector, vereist daarom activiteit en professionaliteit.

PwC helpt raden van commissarissen en raden van toezicht met speciaal voor boards ontwikkelde en beproefde dienstverlening. 

Kijk hier voor meer informatie over Corporate Governance

Contact

Anthony Kruizinga

Anthony Kruizinga

Partner, Risk & Regulation lead, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 308 76 37

Volg ons