Risicomanagement

Risicomanagement scherpt strategie aan

Naast omzet en productiviteitsgroei is risicomanagement een kernvoorwaarde voor waarde-creatie. Het is een prettig idee dat uw organisatie haar ambities succesvol en beheerst bereikt. PwC kan u hierbij ondersteunen, zodat de inzichten vanuit risicomanagementperspectief leiden tot het aanscherpen van de strategie.

Verrassingen voorkomen

Risicomanagement draait niet om het vermijden van risico’s maar om het voorkomen van verrassingen. Bedrijven hebben ambities, en hun strategie is er op gericht deze te verwezenlijken. Voor ze de weg van A naar B afleggen, moeten ze zich afvragen welke risico’s of onzekerheden ze op de route kunnen tegenkomen. Vervolgens moeten ze bekijken of ze de juiste mensen, middelen, systemen en procedures hebben om daarop te anticiperen. Het belangrijkste daarbij is dat iedereen in een bedrijf of organisatie doordrongen is van het belang van risicomanagement en er een rol in heeft.

Onderzoek risicomanagement

Een team met vertegenwoordigers van Nyenrode Business Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (‘NBA’) en PwC (voor ons Marcel Prinsenberg) hebben in 2014 het Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland1 uitgevoerd: Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? (english version). Hierin werden ruim zevenhonderd bedrijven en non-profit instellingen met een omzet of budget van meer dan tien miljoen euro onderzocht. Tot hun eigen verrassing concluderen de onderzoekers dat organisaties nog weinig hebben geleerd op het gebied van risicomanagement.

 1 (in navolging op het eerste onderzoek in 2009).

 

{1] (in navolging op het eerste onderzoek in 2009).
{1] (in navolging op het eerste onderzoek in 2009).
{1] (in navolging op het eerste onderzoek in 2009).

In de kinderschoenen

Sinds het eerste onderzoek rondom dit thema in 2009 is er dus nauwelijks verbetering gerealiseerd en er blijkt op sommige punten zelfs een lichte achteruitgang. De uitkomsten van de onderzoekers staan in schril contrast tot de zelfevaluatie van de respondenten over risicomanagement in de eigen organisatie. Opvallend is dat de respondenten aanzienlijk overtuigder zijn van de kwaliteit van hun risicomanagement dan gerechtvaardigd is op grond van de inschattingen van de onderzoekers. Bijna 90 procent vindt namelijk dat hun risicomanagementsysteem voldoende op orde is en geven zichzelf gemiddeld een 7-min (6,85). Dit is ruim 30 procent hoger dan de score van de onderzoekers, die aan de hand van een door hen ontwikkelde methodiek uitkwamen op een 4,6
Nieuw in het onderzoek van 2014 waren vragen over de risicocultuur in organisaties. Uit de antwoorden blijkt dat risicomanagement vooralsnog gedreven wordt door codes en regelgeving (compliance).

Persoonlijke analyse in tien minuten

Hebt u niet aan het onderzoek meegedaan en wilt u alsnog vaststellen waar uw risicomanagement staat? Klik dan hier en vul binnen tien minuten dezelfde vragenlijst in als de ruim zevenhonderd deelnemende organisaties. U krijgt dan een persoonlijke analyse, een benchmark waarin uw antwoorden worden afgezet tegen good practice, het totale gemiddelde en uw sectorgemiddelde. Onze experts lichten het resultaat hierna persoonlijk aan u toe.

Contact

Marcel Prinsenberg

Senior Director Risk Consulting, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 122 52 70

Volg ons