Interne beheersing

Eigentijdse visie op moderne AO/IC

In de huidige tijd zal interne beheersing gaan over alle door het management gestelde doelen, waaronder financiële betrouwbaarheid maar ook bijvoorbeeld doelmatigheid, klantgerichtheid en leverbetrouwbaarheid. In de praktijk betekent dit dat meerdere disciplines integraal moeten samenwerken bij het inrichten van het interne beheersingssysteem, denk hierbij aan financiële, IT-, kwaliteitexperts. Daarmee verschuiven  ook de aspecten waarop de inrichting en kwaliteit van interne beheersing beoordeeld dienen te worden om de interne beheersing en operational performance te verbeteren.

Administratieve organisatie

Door recente gebeurtenissen zijn ook risicomanagement en compliance een wezenlijk onderdeel geworden van interne controle/beheersing. Maar levert dit meer zekerheid op? En wat is een goede administratieve organisatie (AO)? De moderne AO houdt rekening met het karakter van de organisatie. Met beheersmaatregelen (IC) bereikt u een effectieve en efficiënte interne beheersing. De moderne AO is meer risk based met een sterke focus op IT en soft controls.

Interne beheersing bestaat uit:

 1. het interne beheersingssysteem zelf: welke maatregelen zijn getroffen om de organisatie als geheel aan te sturen?
 2. de inhoud van het beheersingssysteem: de kwaliteit van de diverse beheersmaatregelen die zeker moeten stellen dat doelen en normen worden gerealiseerd.

De beoordeling van interne beheersing richt zich op:

 1. taken/bevoegdheden structuur;
 2. informatiestructuur;
 3. personele structuur;
 4. optimale procesgang;
 5. relaties tussen de organisatie-onderdelen/-processen;
 6. integratie en gemeenschappelijk begrippenkader.

Goed ingerichte AO/IC

Het belang van een goede administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen wordt vaak onderschat. Een goed ingerichte AO/IC zorgt ervoor dat uw organisatie in-control is. Zowel op operationeel als op tactisch en strategisch niveau. Risicobewust ondernemen biedt u de beste groeikansen voor de toekomst.

Zo kan PwC u helpen

 • In kaart brengen van risico’s, kritische processen en beheersmaatregelen.
 • Inrichten van governance rondom interne controle/beheersing.
 • Opzetten van proces rondom het invoeren van een ‘In-control Statement’.
 • Ontwikkelen van managementrapportages.
 • Proces- en controlsoptimalisatie en integreren van control frameworks.
 • In kaart brengen en optimaliseren van ‘Cost of Control’ (en realiseren kostenbesparing).
 • Trainingen op het gebied van risicomanagement en AO/IC.

Contact

Anthony Kruizinga

Anthony Kruizinga

Partner, Risk & Regulation lead, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 308 76 37

Volg ons