'Three Lines of Defense' model

De toegevoegde waarde van samenwerking

De 'Three Lines of Defense' (3LoD) gedachte is meer dan alleen maar organisatiestructuur en het benoemen van rollen. Het is in onze ogen een fundamenteel andere manier van werken (samenwerken) en denken en draagt zodoende bij aan een versterking van de risicocultuur, het nemen van verantwoordelijkheid voor het managen van risico’s en interne beheersing, en uiteindelijk aan het verder optimaliseren en integreren van uw GRC functies (inclusief het verlagen van de ‘cost of control’).

Het aantal afdelingen met een controlerende functie binnen een onderneming is vaak aanzienlijk. Maar wie controleert of zij hun taken wel naar behoren verrichten? Werken ze efficiënt samen? Wat is eigenlijk hun toegevoegde waarde? Onze adviseurs helpen u aan de hand van het 3LoD model bij het beantwoorden van vragen als deze. En vervolgens bij het bepalen van uw strategie.

Eerste en tweede lijn

Uitgangspunt van het 3LoD model is dat het lijnmanagement (de business) verantwoordelijk is voor haar eigen processen. Daarnaast moet er een functie zijn die de 1e lijn ondersteunt, adviseert, coördineert en bewaakt of het management zijn verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk neemt. Dit is de tweede lijn. Ook bepaalde beleidsvoorbereidende taken en het organiseren van integrale risk assessments zijn taken van de tweede lijn.

Internal audit als derde lijn

Ten slotte is het wenselijk dat er binnen de organisatie een functie bestaat die controleert of het samenspel tussen de eerste en tweede lijn soepel functioneert en daarover een objectief, onafhankelijk oordeel velt met mogelijkheden tot verbetering. Of er geen overlapping is, of, erger, blinde vlekken bestaan. Deze functie is de derde lijn, een afdeling - vaak Internal Audit - die volledig los van alle andere organisatieonderdelen opereert.

Voordelen van 3LoD

 • Een daadwerkelijk effectieve en integrale risicobeheersing.
 • Een lagere cost of control.
 • Efficiëntere uitvoering van audits, reviews, scans en dergelijke.
 • Een eenduidige risicotaal.
 • Meer transparantie.
 • Versterking van de accountability voor risicomanagement en interne beheersing.
 • Versterking van het risicobewustzijn (risicocultuur).

Zo kan PwC u helpen

 • Vaststellen welke verbeteringen in de governance van de risk en control functies mogelijk zijn.
 • Herinrichten van de governance op basis van het 3LoD model.
 • Opleiden en trainen van medewerkers.
 • Monitoren van de gewenste verbetereffecten.

Zo kan PwC u helpen

 • Vaststellen welke verbeteringen in de governance van de risk en control functies mogelijk zijn.
 • Herinrichten van de governance op basis van het 3LoD model.
 • Opleiden en trainen van medewerkers.
 • Monitoren van de gewenste verbetereffecten.

Contact

Marcel Prinsenberg

Senior Director Risk Consulting, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 122 52 70

Volg ons