Compliance

Van belasting naar toegevoegde waarde

Veel ondernemingen zien compliance als een extra belasting naast de reguliere bedrijfsactiviteiten. Maar het kan ook anders. Compliance is meer dan het voldoen aan wet- en regelgeving. PwC ondersteunt bedrijven bij het inrichten van compliance zodat die altijd zichtbaar bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

Consistente beheersing

In onze visie is compliance het voldoen aan wet- en regelgeving, intern beleid en procedures en de gerechtvaardigde verwachtingen van key stakeholders en de maatschappij. Dit wordt gerealiseerd door het operationaliseren van een visie waarin deze verschillende elementen met elkaar worden verbonden, inclusief het monitoren daarvan en het verslag doen daarover.

Compliancerisico’s

Ondernemingen die bewust omgaan met compliance gebruiken het implementeren van nieuwe regelgeving tegelijkertijd voor het inrichten van efficiëntere processen en het verbeteren van hun interne organisatie. Zij beheersen hiermee hun compliancerisico’s en verminderen het reputatierisico van de onderneming.

Onze experts helpen organisaties bij het inrichten en verbeteren van hun complianceorganisatie. Wij adviseren onder andere bij:

  • alle compliancevraagstukken die specifiek zijn voor de financiële sector, zoals, de Wet op het financieel toezicht (Wft),  Basel IIISolvency II,  FATCA en CRS;
  • het op effectieve en efficiënte wijze implementeren van de vereisten die volgen uit wet- en regelgeving, zoals Anti-Bribery, Financiële verslaggevingvereisten, Mededinging, Antiwitwaswetgeving en Wbp (persoonsgegevens/privacy);
  • het opzetten en beoordelen van een compliancefunctie;
  • het opstellen van interne gedragscodes en procedures;
  • communicatie en training.

Contact

Eugénie Krijnsen

Eugénie Krijnsen

Industry Leader Financial Sector, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 36 98

Volg ons