Cost of control

Zicht en grip op de kosten van risicomanagement

Veel organisaties hebben de afgelopen jaren hun risicomanagement veranderd. Dat gebeurde vaak als reactie op nieuwe wet- en regelgeving. Ook de financiële crisis leidde tot het herzien van de rol, effectiviteit en efficiency van Governance, Risk & Compliance gerelateerde activiteiten. De experts van PwC informeren u graag over de, mogelijk onvoorziene, financiële gevolgen van dergelijke veranderingen.

Onwetendheid over kosten

Ingrijpende veranderingen kunnen tot onzekerheid leiden. Is onze aanpak wel effectief? En is het kostenniveau redelijk? Onderzoek wijst uit dat er vaak geen eenduidig beeld over de kosten bestaat. In 2009 hield PwC een risicomanagementonderzoek onder 10.000 organisaties in Nederland. Slechts iets meer dan de helft van de respondenten kon of wilde een vraag over de kosten van risicomanagement beantwoorden. De antwoorden lagen echter zo ver uit elkaar, dat ze geen duidelijk gemiddelde opleverden. Hoe is de stand van zaken in uw organisatie?

Zo kan PwC u helpen

  • Verkrijgen van een eenduidig beeld van de kosten van risicomanagement.
  • Meetbaar maken en benchmarken van de effectiviteit en kosten van het risicomanagement. Denk aan compliance, financiële rapportage en operationeel risicomanagement.
  • Ontwikkelen van een business case om verbetermogelijkheden in kaart te brengen.
  • Ondersteuning bij het implementeren van verbeterplannen, inclusief de optimalisatie van bedrijfs- en risicomanagementprocessen, de automatisering van beheersmaatregelen en het verbeteren van monitoring en audit activiteiten.

Contact

Marcel Prinsenberg

Senior Director Risk Consulting, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 122 52 70

Volg ons