Onze organisatie

PwC in Nederland is een zelfstandig onderdeel van een wereldwijd netwerk met 159.000 collega’s in 157 landen. In Nederland werken ruim 4200 professionals met elkaar samen vanuit 12 kantoren. Zij ontwikkelen diensten en oplossingen voor ieder denkbaar ondernemings- en sectorvraagstuk. Onze oplossingen hebben dan ook niet alleen te maken met accountancy, belastingen of HR. Ook voor bijvoorbeeld prestatieverbetering, risicomanagement, fraudezaken of verbetering van IT-processen bieden we een efficiënte en effectieve aanpak. Van onze klanten staat 83 procent in de Fortune 500, maar we ondersteunen evenzeer de kleinere bedrijven in de private sector en organisaties in de publieke en non-profitsector. Zoveel marktsectoren als er bestaan, zoveel specialismen kent PwC.

Onderscheidend vermogen

We bundelen en verbinden onze kennis en expertise, verschillende zienswijzen, culturen en achtergronden. We werken nauw met elkaar samen én leggen verbanden met inzichten van klanten, hun stakeholders en andere relaties. PwC'ers kijken verder, over grenzen heen. We staan midden in de maatschappij en leveren daarmee de beste diensten en oplossingen en kwaliteit voor de klant. Het is voor ons de gewoonste zaak van de wereld om ook zelf rekening en verantwoording af te leggen over onze prestaties.

Onze Ambitie

De corporate ambitie van PwC Nederland is om een vooraanstaande rol te spelen op het gebied van zakelijke dienstverlening in Nederland door middel van het aanbieden van een breed pakket aan geïntegreerde professionele diensten, gericht op zowel beursgenoteerde ondernemingen (het Public Interest Entities-segment) als de niet-beursgenoteerde ondernemingen (het Private Companies-segment) en het not-for-profit segment. PwC Nederland wil zich onderscheiden door een combinatie van:

  • geïntegreerde 'state-of-the-art' kennis en expertise
  • grote industry-kennis
  • een vooruitstrevend human capital-beleid
  • 'state-of-the-art' technologie
  • goed ontwikkeld kennismanagement
  • 'leading the debate'