Commissarissentoolbox

Praktische aanwijzingen op pocketformaat

Toezicht houden vereist een breed perspectief en kennis die actief wordt bijgehouden. Om u te voorzien van praktische informatie, voegen we regelmatig informatieboekjes toe aan onze toolbox voor commissarissen en toezichthouders. In deze handzame boekjes worden belangrijke corporate governance-onderwerpen behandeld.

Naast theoretische achtergrond en trends bieden de boekjes vooral praktische aanwijzingen voor uw toezichtrol. Stappenplannen en good practices geven u stof tot reflectie en actie. De zowel Nederlandse als Engelstalige* pocketboeken zijn online te lezen of te bestellen.

* nog niet alle boekjes zijn vertaald.

Grip op cultuur en gedrag

Een robuuste dialoog met het bestuur.

Remuneratie

Waarom is een goed beloningsbeleid zo complex?

De evaluatie

Evalueren vraagt om een duidelijke scope.

Vragenlijst zelfevaluatie RvC

Deze vragenlijst is digitaal in te vullen, te bewaren en/of te delen.

De commissaris in de publieke sector

Goed toezicht betekent rekening houden met de context.

Mergers & acquisitions

Towards a more prominent role for the Supervisory Board.

Contact

Michael de Ridder
CFO / COO
Tel: +31 (0)88 792 52 59
E-mailadres

Yolanda Bröcker-van der Meer
Sr Programma manager
Tel: +31 (0)88 792 54 14
E-mailadres

Willemijn van Asselt
Programma manager
Tel: +31 (0)88 792 54 03
E-mailadres

Volg ons