Leertrajecten

Een leeroplossing voor uw organisatie op maat

Een groeiend aantal organisaties neemt afscheid van ad hoc trainen van medewerkers op basis van een functionele behoefte. Steeds meer zet men in op het gezamenlijk opleiden van groepen medewerkers om meerdere ontwikkeldoelen tegelijkertijd en gecombineerd te bereiken. Een learning journey is hiervoor een goede uitkomst.

Een op maat gemaakt ontwikkeltraject om u en uw mensen te helpen groeien

Een leertraject, ook wel learning journey, start met een intakegesprek. Wij brengen gezamenlijk uw ambitie in kaart en bespreken met u waar uw medewerkers en team op dit moment staan. Het verschil is de ontwikkelbehoefte. Ontwikkelbehoeften kunnen leerwensen zijn op het gebied van kennisverwerving, het aanscherpen van (functionele) vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Op verschillende niveaus - het afdelingsniveau, het teamniveau en/of op individueel niveau - stellen we leerdoelen vast. Deze leerdoelen vormen de basis van de onderwerpen van de learning journey, de werkvormen die we kiezen en de digitale middelen die we inzetten om het leerproces maximaal te ondersteunen en u en uw medewerkers te helpen groeien.

Playback of this video is not currently available

Leertrajecten

"De reis die werd verzorgd door PwC, was een feest om mee te maken! Onderweg vaak momenten van herbezinning en nieuwe vergezichten."

Journey team Auditing, Gemeente Groningen

Een greep uit onze leertrajecten

U kunt bij ons terecht voor een volledig leertraject, die wij voor uw organisatie indien gewenst op maat maken. Enkele voorbeelden van bestaande leertrajecten die wij aanbieden vindt u hieronder. Ook hierbij geldt dat wij deze voor uw organisatie op maat maken.

Optimaal effect door modulaire opbouw en verschillende typen leerelementen

Uit veel onderzoek blijkt: leerresultaten blijven het langst levendig bij deelnemers door de leerstof in kleine porties aan te bieden en steeds een aantal weken tussen opeenvolgende leerinterventies aan te houden. Wij passen dit toe door onze journeys modulair op te bouwen. Ook houden we rekening met het feit dat leervoorkeuren per persoon verschillen. Waar de ene deelnemer enthousiast wordt van een theoretische basis en daarna oefenen met een praktijkcasus, geven anderen de voorkeur aan zelf experimenteren of een e-learning. In onze journeys bepalen we samen met u welke bouwstenen het meest passend zijn voor de medewerkers uit uw organisatie om een optimaal rendement uit de trainingsonderdelen te halen.

"Bij een learning journey werken wij samen met u toe naar een optimaal effect door samenwerking van ontwerp tot eindevaluatie. Totdat iedereen tevreden is over het behaalde resultaat."

Magda Chrysoulis-Stegeman (Senior Director PwC's Academy)

De verschillende leerelementen van onze journeys

Iedereen is verschillend en heeft daardoor een andere manier om te leren. Om het leerproces voor elke deelnemer maximaal te faciliteren, gebruiken wij in elke journey diverse aansprekende werkvormen. Rendement op talent noemen wij dat.

E-learning

Een e-learning is een leermodule die vaak voorafgaand aan een klassikale dag wordt ingezet om de theorie van een bepaald onderwerp alvast uit te leggen. Deelnemers aan een e-learning kunnen ook zelf toetsen of ze genoeg weten van het betreffende onderwerp in het assessment aan het eind van de module. Een e-learning biedt onder meer als voordelen dat deelnemers zeer flexibel zijn in wanneer zij de module volgen en dat zij in een rijkere leeromgeving leren, waarin veelal gebruik wordt gemaakt van video’s, casuïstiek en korte vragen.

Huiswerk

Huiswerk is een traditionele vorm van leren, maar wel een zeer persoonlijke! Deelnemers gaan zelf aan de slag met het geleerde en passen dit toe op hun eigen vraag, casus, project of rapportage. In een volgende trainingsdag krijgt men persoonlijk feedback op het ingeleverde werk en ziet iedereen op individueel niveau wat al goed gaat en waar verbetermogelijkheden liggen. Bij vragen over de huiswerkopdracht is de trainer telefonisch of digitaal bereikbaar om nadere toelichting te geven.

Online platform

Met ons platform bieden wij online en blended (maatwerk) leeroplossingen met ruime mogelijkheden:

  • De juiste mix van leerinterventies zodat het doel wordt bereikt én deelnemers geboeid blijven tijdens het traject.
  • Adaptief leren waardoor het leertraject zich aanpast aan het kennis- en ervaringsniveau van individuele deelnemers.
  • Sociaal leren zodat deelnemers ook van elkaar leren
  • Bespaar op kostbare (reis)tijd vergeleken met een klassikale training
  • Mogelijkheden voor gespreid leren ondersteunen borging van de leerstof. 

En natuurlijk kunnen deelnemers leren waar en wanneer het hen uitkomt, via laptop, tablet of smartphone.

Learning reinforcement

Na afloop van een (klassikale) training zorgt learning reinforcement voor versterking van de leerdoelen uit de training. Door middel van korte opdrachten, vragen of bijvoorbeeld aanvullende artikelen die via ons leerplatform of per e-mail aan deelnemers worden toegestuurd, oefenen deelnemers in de eigen praktijk met onderwerpen uit de training. Zo hebben deelnemers meer tijd om zich het geleerde eigen te maken. Onze ervaring wijst uit dat leerdoelen die door learning reinforcement zijn versterkt, bij deelnemers langer in hun parate kennis of in hun handelen zichtbaar zijn.

Webinar

Een online lezing of presentatie wordt een webinar genoemd. Wij gebruiken webinars als leervorm om in een korte tijd een groot publiek te bereiken over een bepaald onderwerp. Dit kan zijn over een kennisonderwerp, maar ook om deelnemers te informeren of enthousiast te maken over een bepaald thema. Met behulp van moderatoren kunnen webinars ook interactief worden gemaakt, of kunnen verschillende sprekers hun mening of gezichtspunt over een onderwerp delen met hun publiek.

Video

Video’s worden steeds meer ingezet in leerinterventies. In een video kan een expert, zonder dat deze aanwezig is, uitleg geven over een bepaald onderwerp. Ook kunnen deelnemers kijken naar het juiste voorbeeld. Daarnaast wordt video ingezet om een opdracht of een casus op een levendige manier uit te leggen. Praktijkvoorbeelden, verdieping of individuele ondersteuning. Het kan allemaal met behulp van video.

Coaching

Met behulp van coaching kunnen deelnemers nieuw gedrag aanleren en dit integreren in hun dagelijks handelen. Het is een effectieve vorm om blijvende gedragsverandering te faciliteren. In coachingsgesprekken kunnen onderwerpen als zelfbeeld, eigen valkuilen herkennen, grenzen stellen, stijl van leidinggeven, communicatiepatronen en omgaan met druk en conflicten aan de orde komen. Omdat coaching een-op-een plaatsvindt, is het coachingsgesprek een veilige plek voor deelnemers om zich open en kwetsbaar op te stellen en stappen te zetten in nieuw gedrag.

Action learning

Bij een action learning group neemt een groep van vier tot vijf participanten deel aan een intervisie. In deze groep brengt een deelnemer een casus in en bespreekt dit met de groepsgenoten. De groepsgenoten geven feedback en helpen de inbrenger van de casus om nieuwe paden te zoeken, te experimenteren of acties te formuleren, zodat de inbrenger zelf verder aan de slag kan om de casus of uitdaging aan te pakken en op te lossen. Vaak vindt een intervisiebijeenkomst plaats onder begeleiding van een trainer of coach die de rol van procesbegeleider op zich neemt.

Quiz

Een quiz of een poll wordt tijdens een e-learning of een classroom training ingezet om theorie of een casus op een ongedwongen manier te toetsen. Het zijn twee korte digitale werkvormen die een training interactief maken. Deelnemers worden gestimuleerd om actief mee te doen. Bij een quiz zit er ook een competitie-element in, dat deelnemers nieuwe energie geeft om aan een training deel te nemen. Een poll wordt voornamelijk gebruikt om op een snelle en anonieme manier voorkeuren of meningen te peilen.

Contact us

PwC’s Academy

Onderdeel van/Part of, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 86 70

Volg ons