Financial Restructuring

Weer controle over uw organisatie

Kampt uw organisatie met tegenvallende financiële resultaten? Of verkeert uw onderneming in een crisis, bijvoorbeeld doordat uw financieringsstructuur niet meer past? Dan kan een financiële herstructurering nodig zijn, eventueel naast een operationele herstructurering. Wij helpen u als directeur, aandeelhouder of andere financiële belanghebbende een passende oplossing te vinden die steun krijgt van alle belanghebbenden.

Crisis stabiliseren en waarde maximaliseren

Gebrek aan geldmiddelen op korte of middellange termijn, verslechtering van de kredietbeoordelingen, hoge druk van leveranciers en bankiers. Wij begrijpen dat in een crisis de doelen van de crediteuren, debiteuren en onderneming ver uit elkaar kunnen liggen en dat de relatie tussen onderneming en belanghebbenden onder druk staat. Met onze ervaring met complexe, grensoverschrijdende herstructureringen helpen we u de crisis te stabiliseren en de (aandeelhouders)waarde te maximaliseren.

Zo kunnen wij u helpen

Samen met u, uw crediteuren en debiteuren ontwikkelen wij een gedragen oplossing, die rekening houdt met de financiële en commerciële positie van uw onderneming en haar toekomstige levensvatbaarheid. Zo kunnen we uw onderneming stabiliseren en waarde maximaliseren:

  • herstructureren van de balans door een financiële herstructurering die past bij uw businessplan en recht doet aan uw behoeften aan geldmiddelen
  • onderhandelen met financiers en overige crediteuren en ondersteunen bij het opstellen van nieuwe financieringsdocumentatie inclusief financieringsconvenanten

Contact

Peter Wolterman

Partner

Tel: +31 (0)88 792 50 80

Volg ons