Financial Restructuring

Terug naar een passende financieringsstructuur

Voorziet u vanwege tegenvallende financiële resultaten een achterstand op uw financieringsverplichtingen? Verwacht u een overschrijding van convenanten? Is de bestaande financiering niet langer toereikend? Bent u overgeplaatst naar de ‘bijzonder beheer’ afdeling van uw bank? Als deze situatie herkenbaar is voor uw organisatie, dan kan een financiële herstructurering nodig zijn, eventueel naast een operationele herstructurering. Wij helpen u als directeur, aandeelhouder of andere financiële stakeholder een passende oplossing te vinden die de steun krijgt van alle relevante stakeholders.

Stakeholdermanagement

Gebrek aan geldmiddelen op korte of middellange termijn, verslechtering van de kredietbeoordelingen, hoge druk van leveranciers en financiers. Wij begrijpen dat in een crisis de  belangen van de crediteuren, debiteuren en onderneming uit elkaar kunnen lopen waardoor de relatie tussen onderneming en stakeholders onder druk staat. Met onze ervaring met complexe, internationale herstructureringen helpen we u  en de crisis te stabiliseren en de (aandeelhouders-) waarde te maximaliseren.

Zo kunnen wij u helpen

Samen met u, uw financiers, crediteuren en debiteuren ontwikkelen wij een gedragen oplossing, die rekening houdt met de financiële en commerciële positie van uw onderneming nu en in de toekomst. Zo kunnen we uw onderneming stabiliseren en waarde maximaliseren:

  • Herstructureren van de balans door een financiële herstructurering die past bij uw businessplan en recht doet aan uw financieringsbehoeften
  • Onderhandelen met financiers en overige crediteuren en ondersteunen bij het opstellen van nieuwe financieringsdocumentatie inclusief financieringsconvenanten
  • Ondersteuning bij het aantrekken van vervangende of nieuwe financiering
  • Begeleiden in het realiseren van een onderhands crediteurenakkoord onder de WHOA

Contact

Peter Wolterman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 601 83 33

Edwin van Wijngaarden

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 462 43 09

Ralf Zwerver

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 098 15 38

Volg ons