Hoe we inclusie en diversiteit hebben georganiseerd

In de executie van ons beleid voor inclusie en diversiteit, werken we met verschillende (inter)nationale teams samen.

  • Inclusion & Diversity-team: we hebben een Inclusion & Diversity-team voor PwC Nederland dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en implementatie van ons beleid voor inclusie en diversiteit. Omdat een inclusieve cultuur een voorwaarde is voor onze transformatie naar een purposegeleide en waardegedreven organisatie, is het sinds 2007 een strategisch speerpunt. Ons Inclusion & Diversity-team maakt onderdeel uit van het Transformation team en rapporteert aan de raad van bestuur.
  • Inclusion & Diversity-platform: we hebben een intern Inclusion & Diversity platform ingericht om de betrokkenheid van onze senior leiders te vergroten. Binnen dit platform komen mensen met meerdere perspectieven samen (senior leiderschap, rolmodellen, netwerken) om als klankbord te fungeren voor thema’s die op dat moment actueel zijn. Hierdoor kunnen we onze visie en initiatieven co-creëren en optimaliseren voor een inclusieve omgeving.

  • Global Inclusion & Diversity council: dit council bestaat uit experts op het gebied van inclusie en diversiteit, rolmodellen en bestuursvoorzitters uit ons wereldwijde PwC-netwerk. Het Global Inclusion & Diversity council faciliteert wereldwijde dialoog over inclusie en diversiteit, deelt best practices rond dit onderwerp die internationaal beschikbaar zijn en adviseert het wereldwijde leiderschapsteam over de ambities voor inclusie en diversiteit.
  • Meten en monitoren: we stellen doelen voor intake, promoties en uitstroom van vrouwelijke collega's en collega's met een diverse culturele achtergrond. We monitoren de voortgang en nemen aanvullende maatregelen wanneer de doelen niet worden gehaald.
  • Onafhankelijke derde: we voegen een collega toe aan jaarlijkse evaluatieprocessen om de objectiviteit in het proces te vergroten. Deze persoon is specifiek getraind in het signaleren van vooroordelen.

Contact

Hayat Ihataren

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 73 11

Volg ons