Onze doelen voor inclusie en diversiteit

Een inclusieve organisatie voor een diverse groep mensen

Onze ambitie voor inclusie en diversiteit

Wij willen een toonaangevende organisatie zijn voor inclusie, waarin divers talent graag komt werken. Om dat te bereiken, werken wij continu aan een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers zich betrokken voelen en zichzelf kunnen zijn. Waar ruimte wordt gegeven aan de ontplooiing van ieders uiteenlopende kwaliteiten en waar uiting van verschillende ideeën wordt verwelkomd. We vergroten de diversiteit op onze werkvloer en ontwikkelen de menselijke vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben voor het waarderen van diversiteit en voor inclusief denken, handelen en leiding geven. Bij PwC staat verbinding en samenwerking centraal en met inclusie en diversiteit brengen we verschillende perspectieven samen in onverwachte combinaties. Zo bouwen we samen aan vertrouwen en het leveren van duurzame resultaten.

Mensen maken het verschil

Het zijn de mensen die het verschil maken, zeker bij PwC. We hebben allemaal verschillende achtergronden en culturen. Door verder te kijken dan ons eigen vakgebied, verschillen te waarderen en inclusief en divers te zijn, werken we samen om gezamenlijke oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen en een gezamenlijke impact te realiseren. 

Zichtbare en onzichtbare elementen van diversiteit

We zetten ons steeds meer in om inclusie en diversiteit in de breedste zin van het woord te versterken. Daarbij richten we ons door middel van onze netwerken, evenementen en initiatieven op zowel zichtbare elementen van diversiteit (bijvoorbeeld geslacht, etniciteit, fysieke capaciteiten) als onzichtbare elementen (bijvoorbeeld identiteit, seksuele oriëntatie, professioneel profiel, waarden, persoonlijkheidskenmerken). Inclusie is het uitgangspunt voor alle I&D-programma’s binnen PwC. Inclusie en niet diversiteit, want met diversiteit werk je nog niet samen en alleen met inclusie maak je echt verbinding.

Doelstellingen bepalen, monitoren en rapporteren

We ondersteunen ons beleid met meetbare doelstellingen. Wij stellen jaarlijks meetbare doelstellingen vast ten aanzien van de diversiteit binnen onze organisatie. Dit doen we op basis van historische data, de actuele cijfers en de verwachte invloed van I&D-initiatieven waarmee we onze strategie ondersteunen, bijvoorbeeld inspiratie- en bewustwordingssessies, trainingen en coaching en verbinding met onze netwerken. We monitoren door het jaar heen de voortgang op de doelstellingen en sturen bij waar nodig. Elk jaar rapporteren we onze diversiteitscijfers in ons jaarbericht.

In 2023 zijn we begonnen met de uitvraag op het gebied van arbeidsuitdaging, genderidentiteit en seksuele geaardheid. We deden al uitvraag naar de culturele achtergrond van onze collega’s. In lijn met het CBS hebben we daar nu een nieuwe definitie voor geïmplementeerd zodat onze data vergelijkbaar blijft.

Doelen voor diversiteit

Wij hebben de volgende langetermijndoelstellingen gesteld voor het aandeel vrouwen en collega’s met een diverse culturele achtergrond.

  • 30% vrouwelijke partners en 35% vrouwelijke directors in 2030
  • 15% partners en directors met een diverse culturele achtergrond in 2030

Om de langetermijndoelen te bereiken, formuleren we jaarlijkse doelen voor intake, promotie en verloop. Zo willen we dat vrouwen minimaal 25% van de partnerbenoemingen en 35% van de directorbenoemingen uitmaken.

Onze uitdaging ligt vooral bij het behouden en het laten doorstromen van zowel vrouwen als collega’s met een diverse culturele achtergrond. Om bij te dragen aan het bereiken van dat doel, zijn we gestart met het sponsoren van beide doelgroepen, waarin een partner of director een collega uit één van deze doelgroepen ondersteunt bij hun ontwikkeling binnen onze organisatie (lees hier meer over ons sponsorprogramma).

Doelstellingen dragen bij aan de SDG’s

PwC draagt bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. We beoordelen jaarlijks welke SDG’s het meest belangrijk zijn voor onze stakeholders. Vervolgens kiezen we focus-SDG’s waarop we het meeste verschil kunnen maken. Twee van onze huidige focus-SDG’s gaan over inclusie en diversiteit: SDG 5, gendergelijkheid, en SDG 10, ongelijkheid verminderen. Aan deze SDG’s dragen we bij met onze jaarlijkse doelen tot 2030 voor het aandeel vrouwen en collega’s met een diverse culturele achtergrond. 

Om invulling te geven aan SDG 10 richten wij ons voornamelijk op culturele achtergrond. In lijn met onze aandacht voor inclusie in de breedste zin van het woord, waarbij we ons richten op zichtbare en onzichtbare elementen van inclusie en andere aspecten van SDG 5, 8, 10 en 13.

Ook de voortgang van onze bijdrage aan de SDG-doelen meten we jaarlijks. Daarvoor hebben we een methode voor SDG-impactmeting ontwikkeld. Per SDG bepalen we geschikte indicatoren waarmee we jaarlijks een impactscore berekenen.

Lees meer over onze:

bijdrage aan de SDG’s

methode van impactmeting

de gebruikte indicatoren voor SDG 5 en SDG 10

Contact

Jane Mary Mathew

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 987 32 61

Volg ons