Externe samenwerkingsverbanden

Inclusie en diversiteit is niet alleen voor PwC belangrijk, maar voor de hele samenleving. PwC werkt samen met externe partners zodat we krachten bundelen, gezamenlijk het maatschappelijk debat rond inclusie en diversiteit stimuleren en bijdragen aan de bewustwording in de maatschappij over dit onderwerp.

PwC x Giving Back

Giving Back ondersteunt ambitieuze scholieren en studenten, merendeels met een niet-westerse migratieachtergrond, bij het maken van een studiekeuze en de start van een loopbaan. Wij bieden deze studenten bijbanen en wij leveren mentoren voor Giving Back-studenten.

Playback of this video is not currently available

0:02:18

PwC x Giving Back - Fahd & Can

Seeds of PwC programma

In 2015 werd de vluchtelingencrisis zichtbaar voor heel Europa. Iedereen kan zich de schrijnende beelden herinneren. Sommigen van die vluchtelingen hebben inmiddels onderdak gekregen in Nederland. Om deze mensen een kans te geven hun talenten in te zetten, heeft PwC in 2017 werkervaringsplaatsen gecreëerd voor jonge studerende en recent afgestudeerde statushouders.

Lees meer

Contact

Jane Mary Mathew

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 987 32 61

Volg ons