Externe samenwerkingsverbanden

Inclusie en diversiteit is niet alleen voor PwC belangrijk, maar voor de hele samenleving. PwC werkt samen met externe partners zodat we krachten bundelen, gezamenlijk het maatschappelijk debat rond inclusie en diversiteit stimuleren en bijdragen aan de bewustwording in de maatschappij over dit onderwerp.

Seeds of PwC programma

In 2015 werd de vluchtelingencrisis zichtbaar voor heel Europa. Iedereen kan zich de schrijnende beelden herinneren. Sommigen van die vluchtelingen hebben inmiddels onderdak gekregen in Nederland. Om deze mensen een kans te geven hun talenten in te zetten, heeft PwC in 2017 werkervaringsplaatsen gecreëerd voor jonge studerende en recent afgestudeerde statushouders.

Lees meer

Contact

Hayat Ihataren

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 73 11

Tarik Samandar

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 238 19 39

Volg ons