Slimme Stedelijke Transformatie

Slimme stedelijke regio’s

PwC onderscheidt 5 megatrends die ons leven beïnvloeden en die daarom aandacht zouden moeten krijgen van de overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor Europese steden of regio’s.

  • Demografische veranderingen
  • Verschuiving in economische macht
  • Versnelde verstedelijking
  • Klimaatverandering en grondstoffenschaarste
  • Technologische veranderingen

Juist in steden en de omliggende stedelijke regio’s komen deze ontwikkelingen samen en zijn ze van invloed op de mensen die er wonen en werken.

Uitdagingen

Dit levert uiteraard uitdagingen op.

  • Welke invloed hebben deze megatrends op het economisch profiel en de concurrentiepositie van een stad of regio?
  • Wat is de invloed op de stedelijke infrastructuur?
  • Hoe kunnen onderzoek, (hoger) onderwijs en de arbeidsmarkt op elkaar worden afgestemd?
  • Hoe kan de regio vanuit milieuoogpunt duurzaam en veilig worden gemaakt?

Om de regio’s voor te bereiden op deze uitdagingen moeten gemeentebesturen de verschillende trends beoordelen, evenals de invloed ervan op de huidige situatie en de richting die de stad in de toekomst opgaat.

Elke stedelijke regio heeft zijn eigen sterke en zwakke punten als gevolg van zijn historische ontwikkeling. PwC noemt dat ‘DNA’. Om tot een visie te komen moet de regio een strategie ontwikkelen waarbij zowel de trends als het DNA aan de orde komen en doelen worden gesteld om de benodigde transformatie te begeleiden.

Organisatievermogen is daarbij cruciaal. De gemeentelijke overheid is niet de enige speler, maar kan wel een belangrijke rol vervullen bij het begeleiden en ondersteunen van het veranderingsproces en de interactie tussen de vijf belangrijkste partijen die bij de co-creatie betrokken zijn.

Voorbeelden

Zo ontwikkelt de gemeente Den Haag een slimme stedelijke infrastructuur op basis van de nieuwste generatie lantaarnpalen. Circa 800 van deze hubs zijn voorzien van universele uitgangen voor onder meer sensoren, wifi, en elektriciteit. Dit schaalbare netwerk vormt de basis voor het zogenoemde Living Lab Scheveningen, een samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, gemeentelijke instanties en bewoners.

Een soortgelijk principe wordt toegepast in Duitsland: voor het wereldberoemde Oktoberfest in Beieren werd een app ontwikkeld die gegevens verzamelt om grote stromen bezoekers in goede banen te leiden.

En in Frankfurt wordt betaalbare huisvesting gerealiseerd, niet alleen door het bouwen van meer en goedkopere woningen, maar ook door het verlagen van de kosten van levensonderhoud in bestaande woningen door units te plaatsen die de energierouting meten en verbeteren. Hierdoor worden deze huizen goedkoper.

Alles draait om samenwerking

Op een hoger niveau levert onderlinge samenwerking, nationaal en internationaal, elke afzonderlijke regio voordelen op doordat dubbele investeringen worden voorkomen en de concurrentiepositie van elke regio wordt versterkt.

PwC brengt stakeholders met elkaar in contact, helpt bij het aanjagen en opschalen van pilotprojecten en digitale innovatie en werkt aan nieuwe structuren voor governance en financiën. Door zijn kennis en zijn netwerken te delen helpt PwC steden de optimale facilitator te worden voor het creëren van sterke en slimme steden en stedelijke regio’s.

Volg ons