Integriteit

Integriteit staat gelijk aan gedrag. PwC gaat uit van de organisatorische integriteit, om zodoende het gewenste gedrag te definiëren samen met de organisatie. Het grote verschil met andere adviseurs is dat PwC niet als uitgangspunt de persoonlijke integriteit van iedere afzonderlijke medewerker hanteert, maar uitgaat van de behoefte van de organisatie om het gedrag van medewerkers af te stemmen op de vereisten die de organisatie, de toezichthouder en de samenleving stellen.

Integriteitdriehoek

PwC gaat uit van de integriteitdriehoek, waarbij de verschillende elementen van gedrag door middel van een uitgebalanceerd systeem van beheersingsmaatregelen gemanaged kan worden.

Gedragscodes ontwerpt PwC het liefst tezamen met een groep van ongeveer 12 medewerkers die een dwarsdoorsnede vormen van de organisatie, zonder dat de werkgroep een ‘Poolse Landdag’ wordt. Hierdoor wordt een evenwichtige code opgesteld en zijn de werkgroepleden tevens ambassadeurs van de code.

PwC kan u bijstaan bij het

  • Ontwikkelen van uw integriteitdoelstelling;
  • Opstellen van een gedragscode en aanpalen beleid;
  • Geven van integriteittrainingen;
  • Opstellen van een integriteit en compliance website waar iedere medewerker ziet welk beleid op hem/haar van toepassing is en welke trainingen gevolgd kunnen of moeten worden;
  • Opstellen van een communicatieplan integriteit;
  • Opstellen en uitrollen van E-learnings.

Contact

Christine Manders

Christine Manders

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 67 69

Volg ons