Compliance Framework en beleid

Compliance heeft tot taak de organisatie te beschermen tegen normoverschrijdend gedrag. Toezichthouders stellen steeds verdere eisen aan het compliance bouwwerk, waarbij doorgaans uitgegaan wordt van het systeem van de ‘three lines of defence’. Daarnaast moet de organisatie beschikken over een aan de wet- en regelgeving gekoppeld beleid.

PwC heeft als uitgangspunt dat het framework en het bijbehorende beleid naadloos moet aansluiten bij de organisatie en daarbij ook moet voldoen aan de vereisten van de toezichthouders. PwC kan u bijstaan in het bouwen van een effectief compliance framework dat past in uw organisatie en een organisch onderdeel is van uw organisatie. Daarnaast schenkt PwC veel aandacht aan het opstellen van werkbare procedures die passen binnen de organisatie en die uiteindelijk zorgdragen dat het gewenst gedrag duidelijk wordt verwerkt in de procedures. Bij PwC is niet het beleid het uitgangspunt, maar hoe kunnen we het beleid werkend maken bij de organisatie.

Wij kunnen u helpen bij uw compliancebeleid

  • Opstellen van een algemeen compliance beleid in overeenstemming met de kerndoelstellingen van uw organisatie;
  • Opstellen van compliance beleid op specialistische onderwerpen;
  • Inrichten van de compliance functie met daarbij de taken en bevoegdheden van de verschillende functionarissen;
  • Koppelen van compliance functionarissen aan de business om optimale verwerking van compliance in ‘the first line of defense’ te bewerkstelligen. Opzetten van een compliance monitoringsysteem, op maat gemaakt voor uw organisatie;
  • Ondersteunen in het automatiseren van de compliance-verplichtingen [MC1] [BS2], gericht op het verlichten van om de ‘burden’ van medewerkers en het voorkomen van kostbare fouten.

Contact

Sylvie Bleker-van Eyk

Sylvie Bleker-van Eyk

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 380 20 37

Christine Manders

Christine Manders

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 67 69

Volg ons