Exportcontroles en sancties

Waarom is exportcontrole relevant voor uw bedrijf?

Exportcontroles, sancties en embargo's zijn niet nieuw. De globalisering van de handel, geopolitieke spanningen, terrorisme en internationale politieke ontwikkelingen hebben echter geleid tot een verhoogde handhaving door de nationale autoriteiten op dit gebied. Deze onderwerpen komen onder meer aan bod  in PwC’s Global Crisis Survey 2021

Naarmate het wereldwijde landschap complexer en meer verbonden wordt, zijn bedrijven steeds behoedzamer. Het kan gaan om een ​​overtreding van de sancties, een verzending van een gecontroleerd item dat per ongeluk is binnengekomen of misschien een datalek waarbij exportgecontroleerde gegevens openbaar worden gemaakt. Een goed beheerd incident stelt een organisatie in staat risicovollere kansen aan te grijpen in de wetenschap dat toekomstige bedreigingen snel worden opgemerkt en aangepakt. Omdat elke klant andere uitdagingen heeft, kunnen we u helpen bij de voorbereiding en reactie op een crisis en ervoor zorgen dat uw bedrijf er sterker uitkomt. 

Een selectie van de diensten die wij kunnen leveren:

Monitoring

Het continu monitoren van interne activiteiten zoals klantacceptatie, verkooporders, etc., en het verbeteren van deze gegevens met externe bronnen, is van cruciaal belang om uw compliance positie de baas te blijven. Voor dit doel is het Continuous Monitoring Platform (CMP) ontwikkeld. CMP biedt een breed scala aan diensten, variërend van screening van restricted partijen en sanctiescreening tot screening van uw artikel of technologie op bijvoorbeeld de EU dual-use lijst of de Amerikaanse handelscontrolelijst.

Training & Bewustwording 

De mensen in uw organisatie moeten weten wat ze wel en niet mogen doen met betrekking tot sancties en exportbeperkingen. Gedrag staat hierbij centraal. Compliance is uw 'license to operate'. Door middel van train-de-trainer programma's kunnen wij u helpen bij het geven van trainingen op maat. Verder hebben we de Game of Trade en de Game of Sanctions ontwikkeld. Dit zijn zogenaamde gamifications van echte live evenementen in de handelsgebieden en exportcontroles. The Game of Sanctions is een meeslepend, op games gebaseerd platform dat de effecten simuleert van de handel in gecontroleerde goederen en met mogelijk gesanctioneerde partijen. The Game of Sanctions past de 'gamification'-filosofie toe, waardoor het gemakkelijk te leren is en aantrekkelijk om te spelen. Dit maakt de uitdagende regels voor exportcontrole toegankelijk voor niet-gespecialiseerde personen. The Game of Sanctions kan voor een bedrijf een aanleiding zijn om de interne processen op het gebied van exportcontroles te herzien en te bespreken.

Crisis Management

De wereld zoals we die nu kennen, kan erg onzeker zijn. Het voorkomen van een crisis is natuurlijk het uiteindelijke doel, maar het is niettemin belangrijk om voorbereid te zijn wanneer een crisis toeslaat. Zoals PwC's Global Crisis Survey 2021 laat zien, herkennen CEO's van bedrijven over de hele wereld verschillende potentiële crises die effect kunnen hebben op het operationele aspect van de organisatie en op de reputatie.

Wanneer uw bedrijf een crisis doormaakt, b.v. wanneer sancties worden geschonden en uw bedrijf wordt onderzocht door de Amerikaanse autoriteiten, kunnen wij u helpen bij het reageren op en herstellen van een dergelijke crisis. Sterker nog, wij kunnen u helpen bij de voorbereiding op een crisis door middel van één van onze op maat gemaakte crisissimulaties.

Geautomatiseerde classificatie

Als het gaat om ECCN-classificatie, zijn handmatige processen vaak omslachtig. Veel classificatieprocessen in organisaties zijn momenteel handmatig, terwijl classificatieregels en sancties voortdurend veranderen. Systemen en data zijn silo’s, terwijl toezichthouders steeds technischer worden en verwachten dat bedrijven hetzelfde doen en daarbij vertrouwen op (hun) data. Hiervoor hebben we een geautomatiseerde classificatieoplossing ontwikkeld. Met behulp van de productgegevens en AI-technologieën van het bedrijf kan de oplossing de producten (onderdelen, samenstellingen, eindproducten en technologie) classificeren met een correct exportcontroleclassificatienummer (ECCN).

Ons team

Ons team bestaat uit experts met ervaring in (toedrachts)onderzoeken, compliance en douane, en hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van sancties en exportcontroles. Ons team is wereldwijd actief en omvat kennis over exportcontroles in meer dan 130 landen. We werken nauw samen om ervoor te zorgen dat de vereiste aspecten omtrent exportcontroles en sancties worden afgedekt.

We hebben ruime ervaring in het onderzoeken van mogelijke non-compliance, zoals (vermeende) overtredingen van sancties en/of export van gecontroleerde artikelen. We werken samen met onze klanten om niet alleen te herstellen van de huidige crises, maar ook om hier sterker uit te komen en soortgelijke crises in de toekomt te voorkomen.

Volg ons

Contact

Claudia Buysing Damsté

Claudia Buysing Damsté

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 103 04 63

Sylvie Bleker-van Eyk

Sylvie Bleker-van Eyk

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 380 20 37

Pascal Huizinga

Pascal Huizinga

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 201 17 20

Mieke Kuijken

Mieke Kuijken

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 261 74 66

Hide