Klokkenluidersmeldpunt

Het melden van een misstand door één van uw medewerkers vereist de nodige interne voorzorgsmaatregelen zoals bijvoorbeeld het inrichten van een klokkenluidermeldpunt (‘whistleblower hotline’). Volgens de wet Huis voor de Klokkenluiders is een klokkenluidersregeling verplicht voor organisaties met meer dan 50 medewerkers.

Een effectief meldsysteem kan reputatie, financiële en juridische schade helpen voorkomen. PwC helpt u bij het inrichten van een dergelijk meldpunt en bij het opstellen van een klokkenluidersregeling, zodat u onnodige risico’s vermijdt en uw integriteit gewaarborgd blijft.

Preventie en controle

Interne vermoedens van (ernstige) misstanden moeten op grond van wettelijke voorschriften via een intern of extern klokkenluidersmeldpunt kunnen worden gemeld. Een dergelijk meldpunt biedt uw medewerkers de mogelijkheid om op vertrouwelijke wijze misstanden (zoals fraude, diefstal, omkoping, etc.) te rapporteren en helpt u om ‘in control’ te zijn.

Vijf stappen voor een effectief klokkenluidersysteem

 1. Het bereiken van toplevel commitment;
 2. Het ontwikkelen en implementeren van een klokkenluiderregeling en -systeem en een beleid ten aanzien van het melden van vermoedens van een misstand of incident;
 3. Het ontwerpen van een (klokkenluider) procedure waarin meldingen ten aanzien van onregelmatigheden of integriteitschendingen worden ontvangen, onderzocht en afgehandeld;
 4. Het ontwikkelen en integreren van een klokkenluider-en misstanden beheersingprogramma
 5. Het rapporteren over en het monitoren en beoordelen van de beheersingsmaatregelen.

Zo kunnen wij u helpen met uw klokkenluiderssysteem

PwC kan u optimaal ondersteunen; bij het opstellen van de procedure, bij het ontvangen van de meldingen, bij het onderzoeken van de meldingen en bij de vereiste nazorg.

 • Opstellen van op maat gemaakte procedures en richtlijnen en het implementeren van een effectief klokkenluiderssysteem;
 • Opzetten en implementeren van een interne of externe meldlijn (‘whistleblower hotline’). Hierbij werken wij samen met gerenommeerde aanbieders van Whistelblowing software;
 • Verrichten van onafhankelijk onderzoek naar de gerapporteerde, vermoedelijke misstand;
 • Organisatie breed aandragen van oplossingen en aanbevelingen.

Wijziging wetgeving klokkenluidersregeling per december 2021.

Op 30 juli 2020 is het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet Huis voor Klokkenluiders in consultatie gegaan en uiterlijk 17 december 2021 moet deze wet in de Nederlandse geïmplementeerd zijn. Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor de Nederlandse bedrijven. Het betreft onder meer het volgende: * Grotere kring van beschermde personen

Juridische bescherming van klokkenluiders wordt uitgebreid; omgekeerde bewijslast

 • Klokkenluiders kunnen meldingen eerder openbaar maken 
 • De procedures voor het doen en de interne meldingen worden meer gedefinieerd

Door de verruiming van de rechtsbescherming, en omdat meer mensen een beroep kunnen doen op de status van klokkenluider, bestaat de verwachting dat zowel het aantal klokkenluiders als de hoeveelheid meldingen zullen toenemen. Het is goed voor u als organisatie om hierbij stil te staan en na te gaan of u hier voldoende op bent voorbereid. Wilt u hier meer over weten lees dan het artikel waarin we dit bespreken.

Contact

Christine Manders

Christine Manders

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 67 69

Volg ons