Sourcing & Procurement

Inkoop van strategisch belang

Als u kosten wilt beheersen en duurzaam wilt besparen, is inzicht in sourcing en inkoop cruciaal. In bepaalde sectoren gaat tot wel 70 procent van de bedrijfskosten naar externe leveranciers. Tel daar de grondstoffenschaarste en de hevige concurrentie in deze tijd bij op, en het is duidelijk waarom de inkoopfunctie nu vaak hoog op de strategische agenda staat. Inkoop is geen administratieve back-office meer, maar een strategische partner voor waardecreatie.

Wij helpen u door transformatie van uw procurement resultaten te boeken, met directe impact op uw winstgevendheid. Dat doen we samen met u. Via een pragmatische aanpak die zijn sporen heeft verdiend in verschillende sectoren.

Onze Procurement Transformation heeft drie pijlers:

  1. Procurement Diagnostic  
    om zicht te krijgen op verbeterkansen.  We identificeren besparing- en verbetermogelijkheden, toetsen de mate van volwassenheid van de inkoopfunctie en analyseren het verschil tussen het huidige en gewenste prestatieniveau. Dit leidt tot een gedegen transformatieplan.
  2. Strategic Sourcing 
    om leveranciersuitgaven duurzaam te verlagen, terwijl de aanvoer van kwalitatief hoogstaande diensten en goederen intact blijft. We maken een grondige analyse van uw uitgaven ondersteunen u bij het opstellen van een strategisch inkoopplan en begeleiden de  implementatie van contracten van organisatiebrede verbeterinitiatieven.
  3. Procurement Excellence 
    Om de noodzakelijke veranderingen door te voeren in uw organisatie, processen en technologie. We zorgen ervoor dat de verbeteringen duurzaam geborgd worden. Samen met u brengen wij uw inkoopfunctie in lijn met uw bedrijfsdoelstellingen. Ook ontwerpen en implementeren we uw toekomstige inkoopfunctie, van proces tot en met IT. Zodat u weer snel en flexibel op veranderingen kunt inspelen.

Contact

Mathieu Rosier

Mathieu Rosier

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 41

Bas Voeten

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 136 80 78

Jeroen Wegkamp

Jeroen Wegkamp

Director Supply Chain & Procurement, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 15 47

Volg ons