Know Your Supplier

Beoordeel en manage risico’s die verband houden met uw volledige supply chain.

Kent u uw supply chain en de mogelijke impact op uw bedrijfsprestaties?

Tegenwoordig lopen organisaties (onnodig) veel risico wanneer ze hun leveranciers niet goed in kaart hebben. Goed management van uw supply chain-risico’s is daarom niet alleen aan te raden, maar een ‘must have’ in roerige tijden als deze.

De oplossing van PwC geeft uw organisatie meer inzicht en transparantie in supply chain-risico's. Deze risico’s kunnen betrekking hebben op onderwerpen als (operationele) leveranciersprestaties, bedrijfscontinuïteit, duurzaamheid, beveiligingsrisico’s, fraude en omkoping, witwassen van geld, kinderarbeid en andere wettelijke / organisatorische naleving van vereisten. 

Door de toenemende complexiteit van de wereldwijde supply chains in verschillende bedrijfstakken en het groeiende aantal voorschriften die direct de relatie met leveranciers raken, wordt risicobeperking meer en meer een uitdaging.

Meerdere entiteiten kunnen betrokken raken bij het leveren van een product of dienst, waarbij organisaties steeds meer verantwoordelijk worden gehouden voor het begrijpen van deze upstream-relaties. Daarom is het cruciaal om niet uw eerstelijnsleveranciers te kennen, maar ook andere leverancierslijnen vanaf het begin tot het einde van de relatie.

Playback of this video is not currently available

2:31

Know Your Supplier

Know your supplier graph
Enkele voorbeelden van risico's in het leveranciersnetwerk
Onze "Know Your Supplier" oplossing is een robuust raamwerk dat helpt bij de risicobeoordeling en monitoring van leveranciers. Wij maken hierbij gebruik van de juiste digitale tooling

In een verbonden wereld is het essentieel dat u uw leveranciers en de impact die iedere leverancier kan hebben goed kent. Dit vraagt om een holistisch raamwerk dat uw leveranciersbestand bewaakt door middel van analyses op interne en externe datasets. Met behulp van verrijkte algoritmen en geavanceerde analyses leidt dat tot innovatieve inzichten.  

Het Know Your Supplier raamwerk van PwC is een uitgebreide en praktische aanpak voor het managen van risico’s in uw supply chain door middel van:

  • onderhouden van een leveranciersdatabase  
  • verzamelen van actuele gegevens  
  • creëren van inzichten op basis van AI (artificial intelligence)
  • identificeren van potentiële gebieden met een hoog risico
  • ontwikkelen van risicobeperkende maatregelen 
  • gebruiken van een ‘fit-for-purpose’ operationeel model.

 

Krijg betere inzichten in de supply chain-risico's via een holistische kijk op alle risicotypes in combinatie met een gedegen en goed geïmplementeerd raamwerk voor risicomanagement
Visie & strategieStructuurProcessenMensen Stakeholder Bestuur Rolverdeling & Vaardigheden Data & Technologierapportages management Monitoring & Incident- Management verantwoordelijkheid PwC’s Supplier Risk Management methode
Know your supplier graph
Organisaties met een data- en analytisch gedreven raamwerk voor het managen van leveranciersrisico's behalen de volgende voordelen:
  • Volledige transparantie binnen de supply chain (zowel voor de eerste-, tweede- als derdelijns leveranciers);

  • Betere dekking van uiteenlopende risicocategorieën, zoals ‘compliance’ en ‘leveranciersprestaties’, die een completer en nauwkeuriger overzicht geven van de risico’s binnen de supply chain;

  • Een uniform en gecentraliseerd raamwerk dat ingezet kan worden voor risicomanagement van uw leveranciers;

  • Een geavanceerd monitoringsysteem waarmee u uw leveranciersrisico's adequaat kunt managen, niet alleen vanaf het begin (due diligence), maar ook tijdens de uitvoering van de arbeidsrelatie tot aan de beëindiging hiervan

Zoals Rome niet in een dag is ontstaan, word je geen marktleider in supply chain risicomanagement in een dag.
Een gefaseerde aanpak, gebaseerd op je huidige volwassenheidsfase en ambitie is essentieel voor succes
VolwassenheidVaardigheid Ongestructureerd BasisGemiddeldGevorderdMarkt-leider

PwC’s Know Your Supplier Maturity Assessment stelt vast in welke van de bovenstaande fases jouw bedrijf zich bevindt: een eerste mijlpaal op weg naar succes.

Er zijn geen structuren of procedures gedefinieerd. Afhankelijkheid van individuele oplettendheid en actie

Standaard beoordelingsprocedures voor een aantal eerstelijnsleveranciers vinden plaats. Handmatige verwerking data/rapporten

Transparantie en goed management van directe leveranciers. Basis digitalisering van processen rond directe leveranciers.

Alle eerste-, en sommige tweede- en derde-lijnsleveranciers zijn bekend. Goed beleid en bijbehorende procedures worden nageleefd. Veel gebeurt digitaal.

Volledig inzicht in je waardeketen. Alles risico’s zijn bekend en worden uniform beheerst. Preventieve maatregelen bekend. Volledige digitalisatie van rapportages & monitoring.

Contact

Marcel Prinsenberg

Marcel Prinsenberg

Senior Director Risk Consulting, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 122 52 70

Xander de Jong

Xander de Jong

Senior Manager Supply Chain & Procurement, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 927 78 20