Spotlight

Vaktechnisch bulletin van PwC

  • Spotlight is het vaktechnisch bulletin van PwC. Het bulletin verschijnt vier keer per jaar. In de laatstverschenen uitgave (2017 uitgave 2):
  • Column - Gaan we de inkomenskloof nu een keer echt dichten?
  • Interview – In gesprek met stakeholder Huub Wieleman (Reinier Haga Groep)
  • Verslaggeving - ‘Streamlined reporting’: waardecreatie door transparantie
  • Accountancy - Aanvullende maatregelen voor accountantsorganisaties en uitbreiding definitie organisatie van openbaar belang
  • Interne beheersing en IT – Procesautomatisering via robotica vereist een zorgvuldige implementatie
  • Recht en belastingen - De turboliquidatie – in volle vaart vooruit, maar het licht is niet altijd groen
  • Cultuur en gedrag - Cultuur en gedrag in het fiscaal beleid van financiële instellingen

Contact

Christa Rompas
Internal communications & Implementation
Tel: +31 (0)88 792 52 53
E-mailadres

Volg ons