Spotlight

Download

Spotlight 4 - 2016

 

Vaktechnisch bulletin van PwC

Spotlight is het vaktechnisch bulletin van PwC over accountancy. Het bulletin verschijnt vier keer per jaar. De laatstverschenen uitgave (winter 2016-2017) bevat de volgende artikelen:

  • Column - Wat gaat mijn kleindochter eigenlijk eten?
  • Interview – In gesprek met Peter Sampers (Raad voor de Jaarverslaggeving)
  • Verslaggeving - Wettelijke voorstellen en andere ontwikkelingen inzake het bestuursverslag en het rapporteren van niet-financiële informatie
  • Accountancy - Accountants- en bestuurdersperspectieven in het jaarverslag
  • Governance en toezicht – Functionaris gegevensbescherming: schaap met vijf poten
  • Recht en belastingen - Fiscale staatssteun: wat is er aan de hand?
  • Overig - Wijzigingen in de jaarrekening 2016 in de waardering van vaste activa
  • Overig - Verduidelijkingen in IFRS rondom onzekere belastingposities