Evenementen

woensdag 7 januari 2015

Eindejaars- en actualiteitenbijeenkomsten 2014

Bekijk hier een overzicht van de verschillende bijeenkomsten tussen 1 december 2014 en 7 januari 2015 in de regio’s Amsterdam, Leeuwarden, Zwolle, Den Haag, Eindhoven, Groningen en Rotterdam.

dinsdag 20 januari 2015

Women in energy - Nieuwjaarsbijeenkomst 20 januari 2015

Momenteel drijft hoofdzakelijk fossiele brandstof onze voertuigen aan, maar hoe zit dat in 2035? Steden hebben steeds lagere fijnstof drempels en vinden tankstations in de stad helemaal niet meer passen in de stedelijke veiligheid. Amsterdam ziet voor het eerst een dalende trend in auto-eigendom. Rijden we straks überhaupt nog in ons eigen vervoersmiddel? En zo ja, rijdt die dan op elektriciteit, benzine, LNG, aardgas, groengas of waterstof?

donderdag 29 januari 2015

Actualiteitenmiddag Zwolle

Deze middag is bestemd voor consulenten, controllers, medewerkers interne controle, medewerkers financien werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s e.d.