Evenementen

dinsdag 28 oktober 2014

Pensioenpoort

Pensioenpoort, een informele ontmoetingsplaats voor beleidsmakers en beslissers in de pensioensector, is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars en PwC.

dinsdag 28 oktober 2014

Seminar Good Market Conduct

Het vertrouwen herstellen bij de verschillende stakeholders, hoe doe je dat? Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden handvatten aangedragen om cultuur en gedragsveranderingen in uw organisatie te verankeren. En effectiever om te gaan met alle relevante stakeholdersbelangen van uw organisatie.

dinsdag 28 oktober 2014

Seminar Wet Werk en Zekerheid & Werkkostenregeling

De nieuwe Wet Werk & Zekerheid (WWZ) herziet de ontslagregels en de positie van flexwerkers. Al met ingang van 1 januari 2015 worden de eerste wijzigingen van kracht. Voorts dient vanaf 1 januari 2015 de werkkostenregeling (WKR) te worden toegepast. Op 28 oktober, 3, 4 en 5 november a.s. organiseert PwC Legal Services op verschillende locaties een seminar over wat deze wijzigingen voor uw organisatie betekenen.

woensdag 29 oktober 2014

Seminar Risicomanagement

PwC, Nyenrode Business Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) hebben een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de status van Risicomanagement , het voordeel voor de organisaties, de technieken en ondersteunende systemen en software.

maandag 10 november 2014

Alumnibijeenkomst kantoor Utrecht

Jaarlijkse alumnibijeenkomst kantoor Utrecht

dinsdag 18 november 2014

Seminar – IFRS Update

In 2014 the IASB completed two major convergence projects andissued new standards such as IFRS 15 ‘Revenue from Contractswith Customers’ and IFRS 9 ‘Financial Instruments’. Other majorconvergence projects are still in the pipeline such as Leases and Insurance Contracts (final standards expected in 2015).

dinsdag 25 november 2014

Alumnibijeenkomst kantoor Groningen / Leeuwarden

Jaarlijkse alumnibijeenkomst kantoor Groningen en Leeuwarden.

donderdag 4 december 2014

Seminar: Pensioenfondsen en IORP II

Op 27 maart heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel voor nieuwe regelgeving voor pensioenfondsen (IORPs) uitgebracht. Het voorstel beoogt het verbeteren van governance en transparantie van deze fondsen in Europa en het bevorderen van cross-border activiteiten en lange termijn investeringen. Wij verwachten dat dit ook belangrijke gevolgen kan hebben voor pensioenuitvoeringsorganisaties.