CSRD in Action | Webcast

Verdieping op de ESRS’en en dubbele materialiteit

De verplichting van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) nadert met rasse schreden. Deze Europese richtlijn vraagt van veel bedrijven een grote inspanning en tijdige voorbereiding. De meeste organisaties weten inmiddels dat er veel staat te gebeuren en dat dit grote gevolgen heeft. Maar weet u ook op detailniveau wat er van u wordt verwacht? Wat zijn de verschillende ESRS’en? En wat betekenen ze voor de operations en de strategie van uw oganisatie?

Van het belang van een dubbele materialiteitsbeoordeling tot de verschillende ESRS-duurzaamheidsnormen - in dit online webinar nemen we een deep-dive. En u beslist welke CSRD-onderwerpen op dit moment voor u de meest relevante zijn.


CSRD in actie | Implicaties van de draft delegated act

Op maandag 19 juni hebben Kees-Jan de Vries, Willem-Jan Dubois en Noor Sanders in onze webcast 'CSRD in Action: implications of the draft delegated act' de belangrijkste voorgestelde wijzigingen van de ESRS toegelicht. Wat betekent dit voor uw huidige voorbereidingen op CSRD? En wat is het proces en de tijdslijn vanaf nu?

Download de presentatie

Introductie van de CSRD in Action

Alexander Spek, Sustainability Lead en Noor Sanders, CSRD Taskforce Lead introduceren de CSRD en gaan in op de context en achtergrond van de directive.

Playback of this video is not currently available

0:09:42

Luister naar de Introduction to CSRD in Action:

Uitleg CSRD standaarden en vereisten

De CSRD vereist een grote inspanning van veel bedrijven en tijdige voorbereiding. In de onderstaande CSRD breakout opnames - video en audio - leggen PwC experts de verschillende aspecten en metrics van de CSRD en ESRS’en uit, evenals de vereisten en wat het betekent in de dagelijkse praktijk.

1. Dubbele materialiteit

Femke Helgers en Gerdien Gunnink geven informatie over de aanpak van dubbele materialiteit  en daarnaast identificeren zij de impacts, risico’s en kansen.

Playback of this video is not currently available

0:24:27

Dubbele materialiteit

2. ESRS E1 | Klimaatverandering

Roel Drost en Zac Lowe geven een overzicht van ESRS E1 en gaan in op de kwantitatieve standaarden en vereisten. Ook bespreken zij praktische richtlijnen voor het zetten van volgende stappen. Lees ook meer over de bouwstenen voor net zero transformatie.

Playback of this video is not currently available

0:13:04

ESRS E1: Klimaatverandering

3. ESRS E4 | Biodiversiteit en Ecosystemen

Marco Keijzer en Taylor Carroll, beiden onderdeel van het Sustainability team, delen inzichten over ESRS E4, de impact van biodiversiteitsverlies in verschillende ecosystemen en sectoren, alsook de vereisten. Ze ronden af met gaps en goede praktijkvoorbeelden.

Playback of this video is not currently available

0:20:26

ESRS E4: Biodiversiteit en Ecosystemen

4. ESRS E5 | Grondstoffengebruik & circulaire economie

Simone Gager en Jan Willem van den Beukel bespreken  publicatievereisten van ESRS E5 en delen praktische inzichten vanuit de relevante sectoren. Lees meer over transformeren naar een circulair businessmodel.

Playback of this video is not currently available

0:15:20

ESRS E5: Grondstoffengebruik & circulaire economie

5. ESRS S1 | Eigen medewerkers

Corien Dieterman en Steven Holscher delen een overzicht van verplichte eisen van ESRS S1, en geven daarnaast voorbeelden en kansen om binnen uw organisatie inzicht te krijgen in diversiteit en inclusie om zo een werkgever te zijn die gelijke kansen biedt en eerlijk beloont.

Playback of this video is not currently available

0:25:03

ESRS S1: Eigen medewerkers

6. ESRS S2 | Werknemers in de waardeketen

Anna Bulzomi en Waithera Kinyeki delen een overzicht van vereisten van ESRS S2 en bespreken de zichtbaarheid van de waardeketen om zo de onderliggende standaarden van rechten van werknemers te duiden. Ze sluiten af met de uitdagingen en kansen voor organisaties.

Playback of this video is not currently available

0:12:09

ESRS S2: Werknemers in de waardeketen

7. ESRS S3 | Gemeenschappen in het algemeen

Ellen McCready en Mila Harmelink delen een overzicht van ESRS S3 vereisten en bespreken de uitdagingen die zij zien in de dagelijkse praktijk. Ze gaan in op de kansen voor organisaties, waaronder de inzet van de Responsible Business Simulator om zo de impact te kunnen bepalen op de maatschappij bij het nemen van zakelijke besluiten.

Playback of this video is not currently available

0:19:57

ESRS S3: Gemeenschappen in het algemeen

8. ESRS S4 | Consumenten & eindgebruikers

Vanessa van der Wiel en Valentina Tan praten over de impact en afhankelijkheden in de waardeketen (ESRS S4) voor consumenten en eindgebruikers. Ze bespreken ook voorbeelden van hoe sommige marktspelers deze vereisten hebben aangepakt en delen een praktisch kader om mee aan de slag te gaan.

Playback of this video is not currently available

0:12:38

ESRS S4: Consumenten & eindgebruikers

Playback of this video is not currently available

0:09:02

Luister naar de Afsluiting CSRD in Action webcast:

Afsluiting | CSRD in action webcast

Alexander Spek en Noor Sanders sluiten de CSRD in action webcast af met het beantwoorden van een aantal vragen die gesteld zijn tijdens de webcast. De vragen waarop zij ingaan hebben betrekking op de dubbele materialiteitstoetsing en vervolgstappen hierna tot op welk niveau PE bedrijven moeten rapporteren als ook ESRS’en en klimaat.

Contact us

Alexander Spek

Alexander Spek

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 039 89 82

Noor Sanders

Noor Sanders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 389 65 39

Volg ons