Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Sustainable value chain

Langetermijn waardecreatie door een duurzame strategie-executie

Bedrijven spelen een essentiële rol in de transitie naar een economie die de grenzen van de natuur en mensen respecteert. Met het oog op ons welzijn en het welzijn van toekomstige generaties is actie onontbeerlijk. Ook vragen regelgevers, klanten, werknemers, leveranciers en aandeelhouders om doeltreffend ESG-beleid (environmental, social & governance). 

Het verduurzamen van de waardeketen is een voorwaarde om (op termijn) concurrerend te blijven. Niet in de laatste plaats geldt dit voor bedrijven die fysieke waarde creëren, zoals industriële en consumentenproducten. Ook zien we dat duurzame bedrijven beter presteren dan het marktgemiddelde en we verwachten dat bedrijven met grote negatieve externaliteiten op middellange termijn hun license to operate zullen verliezen.

De call to action voor een duurzame waardeketen              

De noodzaak voor een sustainable value chain verschilt per bedrijf en industrie. Zo bouwen familiebedrijven in de maakindustrie met het verduurzamen van de waardeketen aan een toekomst voor de volgende generatie. Private-equity firma’s worden niet alleen door maatschappelijk gedreven institutionele beleggers gedwongen om in te zetten op ESG - het is ook steeds vaker een driver voor waardecreatie bij verkoop. Beursgenoteerde bedrijven nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid - zij rapporteren niet alleen over ESG maar voeren duurzaamheid door in de interne sturing en bedrijfsvoering. Duurzaamheid moet uiteindelijk leiden tot duurzame financiële resultaten, meer vertrouwen en minder risico’s.

Sustainable value chain in vijf vragen

De noodzaak is vaak duidelijk, maar het ‘hoe’ is complex: de term ESG alleen is al veelomvattend en veel bedrijven weten niet waar ze moeten starten. Ondanks dat de meeste bedrijven en bestuurders het in de basis eens zijn over het belang van ESG, is er geen silver bullet en zijn er veel dilemma’s. Wij ondersteunen u graag bij onder meer de volgende vragen:

  • Hoe en waar is de relevantie van ESG in en voor uw waardeketen?
  • Hoe verankert u duurzaamheid in de strategie van uw onderneming?
  • Hoe borgt u de uitvoering van die duurzame strategie en de grip daarop in uw organisatie?
  • Wat is er nodig om de duurzaamheid van uw fysieke supply chain te vergroten?
  • Hoe ziet uw duurzame businesscase eruit, inclusief fiscale regelingen en/of subsidies om de verduurzaming van uw bedrijf te financieren?

Zo kan PwC u helpen

Wat is de relevantie van ESG?

Afhankelijk van de industrie waarin u opereert, kan de relevantie vanuit verschillende hoeken komen. Een deel zal u bekend zijn, omdat het uw directe stakeholders betreft: medewerkers, klanten, leveranciers of aandeelhouders kunnen vragen stellen of stellen eisen. Maar uiteraard is er ook (toekomstige) wet- en regelgeving die aanzet tot actie. Daarnaast kunnen we u helpen met een initiële ESG-assessment en (peer) vergelijking, of delen onze industrie experts de laatste inzichten en verwachtingen op basis van onze onderzoeken.

Sustainability in uw strategie

In hoeverre heeft duurzaamheid al een plek in uw proces van waardecreatie? Sustainability is voor de meeste ondernemingen geen geheel nieuw thema. Wij helpen u in kaart te brengen wat u al doet op het gebied van duurzaamheid en helpen u te identificeren welke thema's belangrijk zijn om dit structureel te verankeren in uw strategie.

Wij werken met u aan een duurzame strategie in plaats van een duurzaamheidsstrategie – we maken duurzaamheid een integraal onderdeel van uw bedrijfsvoering. Als u een fundamentele omslag wilt maken naar bijvoorbeeld een circulair businessmodel, hebben wij daarvoor ervaren strategie-adviseurs in huis. 

Soms is het handig om juist klein te beginnen, bijvoorbeeld door het opstellen van interne ESG-rapportage en vanaf daar verandering verder vorm te geven. Voor het verduurzamen van uw waardeketen nemen we de sturingsmechanismen onder de loep waarmee u richting bepaalt. Wij adviseren onder meer over duurzaamheid in uw strategie definitie, portfoliomanagement, projectmanagement en risicomanagement.

Sustainability borgen in uw organisatie

Hoe bereikt u dat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van de manier van werken? Wij ondersteunen u bij het inrichten van sustainability governance & control. Zo kijken we naar de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de strategie: kiest u voor een bestuurslid, zet u een sustainability-team neer of belegt u verantwoordelijkheid op verschillende plekken in de organisatie? Maar ook, met welke financiële en niet-financiële KPI’s gaat u voortgang meten en hoe gaat u daarover rapporteren? Wij adviseren u over enterprise performance management en organisational design om sustainability in het DNA van uw organisatie te krijgen.

Voor daadwerkelijke verandering is het cruciaal dat uw duurzaamheidsambities aansluiten bij uw bedrijfscultuur, bestaande uit de waarden en het gedrag van uw medewerkers. Authentiek leiderschap en het betrekken, opleiden en coachen van medewerkers als onderdeel van een gedegen change management-aanpak, zijn daarom een belangrijke succesfactor in de transformatie naar een duurzame bedrijfsvoering.

Sustainable supply chain

Traceerbaarheid en transparantie is van groot belang om uw waardeketen te verduurzamen, zeker als het gaat over uw supply chain. Heeft u zicht op de kwaliteitsprocedures van uw leveranciers? Hoe zorgt u ervoor dat de producten die u verkoopt daadwerkelijk aan uw duurzaamheidsstandaard voldoen? En bent u in staat om de impact van de factor transport te minimaliseren? Wij adviseren u hoe u de transparantie in de keten kunt vergroten en traceerbaarheid bereikt van grondstoffen, (half)fabrikaten en producten. Daarmee legt u de basis voor duurzame inkoop (green procurement), productie en logistiek. Als u streeft naar een circulair businessmodel, is inzicht in en controle op uw supply chain van groot belang.

Sustainable tax management

Zowel Europa, individuele lidstaten als landen buiten Europa hebben duurzaamheid tot een beleidsspeerpunt gemaakt. Behalve het zwaarder belasten van vervuilende bedrijfsactiviteiten, bieden overheden belastingvoordelen voor duurzame initiatieven. Welke belastingregels dragen bij aan de financiering van uw duurzaamheidstransformatie? Daarnaast ondersteunen we in het hele proces bij de fiscale uitdagingen die gepaard gaan met transformaties, zoals transfer pricing, exit taxation, VAT en Customs. Onze belastingexperts zijn op de hoogte van de nieuwste tax incentives, innovatie- en investeringssubsidies, en de voorwaarden waaraan ze gebonden zijn. Wij helpen u om deze voordelen te benutten en een plek te geven in uw bredere belastingstrategie en uiteindelijke rapportages.

{{filterContent.facetedTitle}}

Volg ons

Contact

Willem-Jan Dubois

Willem-Jan Dubois

Director, PwC Netherlands

Noor Sanders

Noor Sanders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 389 65 39

Hide