Vijf stappen om de waarde van people analytics zichtbaar te maken

Veel organisaties halen nog onvoldoende uit hun investeringen op het gebied van ‘people analytics’. Terwijl een doeltreffende toepassing hiervan de basis is voor een goede bedrijfstransformatie.

Geen twijfel over toegevoegde waarde people analytics

‘Over de toegevoegde waarde van people analytics bestaat geen twijfel’, aldus Van de Pas. ‘Van het positioneren van de organisatie voor het aantrekken en behouden van talent, tot aan het genereren van inzichten over hoe het toekomstige personeelsbestand eruit moet zien. Maar veel organisaties halen er niet het maximale uit.’

‘Daarbij zien veel leidinggevenden HR-inzichten en data-analyse als de grootste uitdagingen waar de HR-afdeling vandaag voor staat’, vult PwC-collega Marlene de Koning aan. ‘Hoe kunnen organisaties er nu voor zorgen dat people analytics resultaten oplevert? Deze vraag beantwoorden we in ons rapport. Gebaseerd op enkele praktijkcases geeft het een raamwerk om de waarde van toepassingen op het gebied van people analytics te vergroten.’

‘People analytics vergroot de strategische impact en status van de HR-afdeling binnen een organisatie.’

Bas van de Pas, partner Workforce bij PwC

Zorg voor een systematische aanpak

Onze studie laat zien dat  een systematische aanpak, gericht op het afstemmen van uw ambities, kennis en ervaring op de (toekomstige) eisen van uw onderneming, van groot belang is.  De twee lagen van ons raamwerk reflecteren dat people analytics uiteindelijk wordt gedreven door de volgende factoren:

 • Use cases met grote impact die direct inzichten met mogelijke opvolging voor werknemersvraagstukken geven (de binnenste 'inzichtenlaag’). 

 • Een excellerende people-analyticsfunctie die uitgerust is met de juiste tooling om de ambitie van de organisatie waar te maken (de buitenste 'functielaag').

De kern van uw inspanningen op het gebied van people analytics en daarmee van ons raamwerk, zijn de individuele use cases die u bouwt. Het is belangrijk om evaluatie- en prioriteringscriteria te gebruiken bij het selecteren van de use cases die u (verder) wilt ontwikkelen. Vraag u af hoe relevant vraagstukken zijn voor de bedrijfsvoering en de mate waarin toepassingen en oplossingen worden gebruikt. 

Dit helpt u bij het monitoren van de impact van al bestaande use cases. Het effectief beheren van uw portfolio met use cases is daarom van groot belang en zorgt ervoor dat u uw middelen richt op de toepassingen met de grootste impact.

Deze (buitenste) laag vormt het fundament voor al uw toekomstige toepassingen op het gebied van people analytics. Door alle aspecten van deze laag mee te nemen, kunt u de impact van uw oplossingen vergroten. Een succesvolle people-analyticsfunctie wordt gekenmerkt door vijf sturende krachten:

 • Afstemming
  Zorg voor korte lijnen tussen HR en andere afdelingen en stem de people-analyticsuitkomsten af op de informatie die nodig is voor een effectieve besluitvorming.

 • Team
  Zorg dat het voor iedereen binnen uw people-analyticsteam duidelijk is wie welke rol heeft. Ondersteun het team bij het leveren van bruikbare inzichten uit data en communiceer die helder en overtuigend.

 • Cultuur
  Bevorder een datagedreven cultuur en mentaliteit gericht op groei in de bredere organisatie die de inzichten van people analytics omarmt.

 • Technologie
  Breng de juiste tooling (gebouwd of gekocht) samen met processen die geschikt zijn voor hun doel en die efficiënt worden ingezet.

 • Data
  Zet een schaalbare HR-datastructuur op. Gebruik de relevante, consistente en hoogwaardige data voor de analyses die leiden tot de inzichten bij de besluitvorming. Ondersteun dit proces met  een robuust beleid voor gegevensbeveiliging en ethiek.

‘People analytics is niet alleen een hulpmiddel voor HR-afdelingen, maar een essentiële troef voor elk bedrijf dat het volledige potentieel van zijn menselijk kapitaal wil ontsluiten'.

Marlene de Koning, Director Workforce bij PwC

De volgende stap naar een meer datagedreven HR-afdeling

Het is vaak moeilijk te beslissen waar u moet beginnen als u een meer datagedreven HR-afdeling wilt worden. Zoals de meeste bedrijven hebt u waarschijnlijk al een aantal use cases uitgewerkt en geïmplementeerd. Het is dan goed om een stap terug te doen en u het volgende af te vragen: moet u zich eerst op een meer strategische aanpak van de functielaag richten en uitdagingen oplossen op het gebied van bijvoorbeeld data en afstemming? Of moet u zich juist richten op het vergroten van het aantal use cases in de inzichtenlaag?

Als het gaat om het creëren van waarde met people analytics zien we dat het bij de meeste organisatie het beste werkt om beide te doen: doorgaan met het vergroten van de waarde van (bestaande of nieuwe) use cases en tegelijkertijd werken aan de strategische blauwdruk van uw beoogde people-analyticsfunctie.

Realiseren van ambities op gebied people analytics kost tijd

Het realiseren van uw ambities op het gebied van people analytics gaat niet van vandaag op morgen. Het is belangrijk dat u een duidelijk beeld hebt van waar u nu bent, waar u heen wilt, een routekaart om daar te komen en de lacunes die u onderweg moet vullen. Richt u zich op de volgende stap van uw routekaart en neem dan alle elementen van het raamwerk in overweging terwijl uw strategie wordt uitgerold en geleidelijk in de hele onderneming ingang vindt.

Maak de waarde van people analytics zichtbaar

De beste manier om de waarde van people analytics binnen uw organisatie zichtbaar te maken, is om aan de slag te gaan met uw grootste personeelsuitdaging. Dat klinkt simpel, maar u kunt het beter laten zien dan het te vertellen.

Of u nu meer inzicht creëert in de onderliggende oorzaken van het probleem, knelpunten in kritieke HR-systeemprocessen wegneemt door middel van automatisering of een voorspellend model bouwt en verschillende interventiescenario's evalueert, u toont vanaf de eerste dag de impact van people analytics aan.

Contact us

Bas van de Pas

Bas van de Pas

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 263 83 99

Marlene de Koning

Marlene de Koning

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 273 81 38

Wouter Karman

Wouter Karman

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 355 95 18

Volg ons