Jaarbericht 2017/2018

1 juli 2017 - 30 juni 2018

Investeringen in kwaliteit, talent en technologie

Het is dit jaar 125 jaar geleden dat Emanuel van Dien de basis legde voor onze huidige organisatie. Dit 125-jarig bestaan was een goed moment om stil te staan bij de organisatie die PwC nu is. Een prachtige organisatie waar we trots op zijn. Met klanten die ons waarderen. Met ruim vijfduizend betrokken collega’s. Met een onderscheidend merk. En met gezonde financiële resultaten die ons in staat stellen te investeren in onze mensen, onze kwaliteit en in onze dienstverlening. 

Over het boekjaar 2017/2018 hebben we solide resultaten behaald. Alle lines of service hebben bijgedragen aan de stijging van onze omzet en resultaat: onze omzet steeg met 8,6 procent en onze winstgevendheid met 6,9 procent. Deze resultaten maken het mogelijk om te blijven investeren in het verbeteren van onze kwaliteit door onder andere het aantrekken van extra collega’s, door het implementeren van integrale en technologische/digitale oplossingen voor klanten en door de digitalisering van onze bedrijfsvoering.

Kerncijfers 2017/2018

Onze mensen zijn tevreden met PwC als werkgever

We opereren voor ruim een derde circulair

De waardering van onze klanten blijft hoog

Groei is nodig voor investeringen in kwaliteit, talent en technologie

Een derde van de nieuwe partners en directors is vrouw

De review van auditdossiers laat voortgang zien

We zijn verder gegaan met het verankeren van onze waarden

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en helpen bij het oplossen van belangrijke problemen. Dat is onze purpose en de toetssteen voor onze keuzes en besluiten. We zitten midden in de transformatie naar een purposegeleide en waardengedreven organisatie. De snel veranderende wereld waarin we opereren, vereist dat we ons continu aanpassen en vernieuwen om tegemoet te blijven komen aan de wensen van onze klanten en de maatschappij. Daarom investeren we in nieuwe, vooral op technologie gebaseerde oplossingen. Onze ambitie om ‘technology enabled’ te worden is een belangrijk onderdeel van onze transformatie.

Lees meer

Onze organisatie wordt diverser, maar het gaat langzaam

Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Als wij zeggen dat wij investeren, bedoelen we vaak dat we investeren in mensen, in hun competenties, talent en vaardigheden. Ons HC-beleid is gericht op het aantrekken, behouden en verder ontwikkelen van talent. We bieden onze mensen uitdagend werk en veel mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. We willen een diverse organisatie zijn, waar iedereen, ongeacht achtergrond en geaardheid, samenwerkt en ideeën deelt, zich thuis, betrokken en gewaardeerd voelt en waar het prettig werken is.

Lees meer

Onze klanten geven ons een ruime 8

De strategische agenda van onze klanten is het uitgangspunt voor onze dienstverlening. Onze ambitie is onze klanten te helpen met het realiseren van hun strategie en transformaties, waarbij we met het oog op langetermijnwaardecreatie ook rekening houden met de visie van hun stakeholders. Winstgevende groei is geen doel op zich, maar stelt ons in staat te investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening, in het aannemen en behouden van talentvolle mensen en in de nieuwste technologie.

Lees meer

Bijna 29.000 pro bono-uren voor social enterprises

Wij realiseren de grootste maatschappelijke impact door het leveren van kwalitatief hoogstaande dienstverlening die tegemoet komt aan de behoeften van een brede groep stakeholders. Dit is in lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, die we omarmd hebben, en met onze eigen purpose. We vullen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder in door onze kennis en vaardigheden te delen met (vooral) social enterprises. Ons milieubeleid is erop gericht om in 2030 helemaal circulair te opereren.

Lees meer

Investering in kwaliteit blijft topprioriteit

Kwaliteit gaat voor ons verder dan het voldoen aan wet- en regelgeving. Die draait evenzeer om het leveren van toegevoegde waarde voor onze klanten en het tegemoetkomen aan de wensen en verwachtingen van de maatschappij. Voor dat laatste aspect is ons transformatieproces naar een ‘purpose-led and values-driven’ organisatie te worden cruciaal. Onze purpose en waarden moeten bijdragen aan een cultuur die naar buiten en stakeholdergericht is. We willen ook een lerende organisatie zijn, waar mensen zich veilig voelen en waar ze ruimte hebben om fouten te maken en daarvan te leren. Het verbeteren van kwaliteit is een continu proces dat bovendien nooit ‘klaar’ is. Daarom blijft het leveren van kwaliteit topprioriteit voor ons en blijven we daarin investeren. Voor uitgebreide informatie over de manier waarop onze Assurance-praktijk werkt aan kwaliteit, verwijzen we naar het Transparantieverslag 2017/2018 van onze accountantsorganisatie.

Lees meer

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons