Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Onze mensen

Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Als wij zeggen dat wij investeren, bedoelen we vaak dat we investeren in mensen, in hun competenties, talent en vaardigheden. Ons HC-beleid is gericht op het aantrekken, behouden en verder ontwikkelen van talent. We bieden onze mensen uitdagend werk en veel mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. We willen een diverse organisatie zijn, waar iedereen, ongeacht achtergrond en geaardheid, samenwerkt en ideeën deelt, zich thuis, betrokken en gewaardeerd voelt en waar het prettig werken is.

Opnieuw goede resultaten People Survey

Elk jaar houden we een medewerkerstevredenheidsonderzoek (de People Survey), waarin onze mensen (anoniem) aangeven wat zij goed vinden aan PwC en wat beter kan. 82% (2016/2017: 84%) van onze mensen vulde de People Survey in (2016/2017: 84%). Een van de belangrijkste uitkomsten uit dit onderzoek is de People Engagement Index, een indicator of wij erin slagen een aantrekkelijke werkgever te zijn. Deze indicator ging met één procent omhoog naar 83%. Deze uitkomst is een van de hoogste van ons internationale PwC-netwerk.

Onze mensen zien ook ruimte voor verbetering. Zo vinden ze dat we moeten blijven focussen op het behoud van talent en op het ontwikkelen van innovatieve ideeën. Ze geven ook aan dat we ‘inclusiever’ moeten worden voor collega’s met een niet-westerse migratieachtergrond. Verder willen ze dat we meer aandacht besteden aan het vragen en geven van feedback en coaching op de werkvloer.

Onze organisatie wordt diverser, maar het gaat langzaam

Wij zijn ervan overtuigd dat onze dienstverlening beter wordt als mensen vanuit verschillende invalshoeken naar de vraagstukken van onze klanten kijken. Het maakt ons innovatiever en het stelt ons in staat onze ‘antenne’ naar de buitenwereld beter af te stellen. Het creëren van een diverse werkomgeving is ook cruciaal voor het aantrekken en behouden van talent. Als het gaat om diversiteit, maken we vorderingen, maar we zijn er nog lang niet.

De uitdaging waar we voor staan is niet zozeer het aantrekken van meer vrouwen of mensen met een (niet-)westerse migratie achtergrond, maar om ze te behouden en door te laten stromen in onze organisatie. We zien het aantal vrouwen en mensen met een (niet-)westerse migratie-achtergrond dalen naarmate de functies hoger worden.

Duurzame inzetbaarheid staat hoog op onze agenda

Het werk wat we doen is uitdagend en de werkdruk is soms hoog. Daarom blijft duurzame inzetbaarheid hoog op onze agenda staan. Een onderwerp dat prominent op de agenda staat van onze mensen en als zodanig ook naar voren komt in de uitkomsten van de People Survey, is de behoefte aan meer flexibiliteit. Vooral in onze Assurance-praktijk is dit een belangrijk thema. We nemen dit serieus door naar mensen te luisteren en samen met hen oplossingen te bedenken. Assurance is aan het begin van nu lopend boekjaar 2018/2019 een pilot gestart met het flexibiliseren van de werkuren.  

Afgelopen jaar hebben we een breder concept van vitaliteit geïntroduceerd, dat niet alleen het fysieke welzijn dekt, maar ook oog heeft voor emotionele, mentale en spirituele vitaliteit. Dit is gepresenteerd in onze jaarlijkse ‘Week van de Balans’, waarin we allerlei activiteiten organiseerden om mensen bewust te maken van het belang van vitaliteit en ze te wijzen op de programma’s die we hebben. In de afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in programma’s die het welbevinden van onze mensen ondersteunen. Zo krijgen onze mensen elke vier jaar een uitnodiging voor een healthcheck, waar een gesprek met een leefstijladviseur deel van uitmaakt.

{{filterContent.facetedTitle}}

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons