Onze transformatie

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en helpen bij het oplossen van belangrijke problemen. Dat is onze purpose en de toetssteen voor onze keuzes en besluiten. We zitten midden in de transformatie naar een purposegeleide en waardengedreven organisatie. De snel veranderende wereld waarin we opereren, vereist dat we ons continu aanpassen en vernieuwen om tegemoet te blijven komen aan de wensen van onze klanten en de maatschappij. Daarom investeren we in nieuwe, vooral op technologie gebaseerde oplossingen. Onze ambitie om ‘technology enabled’ te worden is een belangrijk onderdeel van onze transformatie.

Wij ontwikkelen ons tot een ‘technology-enabled’ organisatie

Wij hebben de ambitie een ‘technology-enabled’ organisatie te worden, dat wil zeggen dat we onze dienstverlening met behulp van technologie innoveren en verbeteren. Daarom investeren we stevig in de digitalisering van bestaande en nieuwe proposities, evenals in onze interne operationele processen. Bij het ontwikkelen en implementeren van nieuwe oplossingen werken wij samen met partners als Google, Workday, SAP, Oracle en Salesforce. 

Digitalisering betekent ook een andere manier van werken voor klanten die veelal ook in een transformatieproces zitten. In ons kantoor in Amsterdam hebben we een Experience Center opgezet, waar klanten en wijzelf daadwerkelijk (bijvoorbeeld door prototyping, mock-ups of simulaties) de gevolgen van innovaties voor de eindgebruiker en hun eigen organisatie kunnen ervaren. Het Experience Center past in onze benadering van het ontwikkeling van oplossingen voor complexe issues: het combineert de kennis van businessexperts met die van programmeurs, user experience designers, ontwerpers en andere creatievelingen. Wij noemen deze aanpak onze Business, eXperience en Technology-(BXT) aanpak. Onze BXT-teams werken in co-creatie met de klant en volgens ‘agile-’ of ‘lean-’principes, die uitgaan van innovatie in kleine stappen.

Een van de grootste uitdagingen waar we voor staan is het meenemen van onze mensen in onze digitale transformatie. Wij verwachten niet van onze mensen dat zij zelf leren programmeren of IT-specialist worden. Ze moeten echter wel weten welke mogelijkheden technologie biedt, erover kunnen praten met onze stakeholders en in staat zijn op technologie en data gebaseerde oplossingen te formuleren. Onze trainings- en ontwikkelingsprogramma’s zijn hier steeds meer op gericht. Ook nemen we steeds meer mensen aan met een zogeheten STEM-profiel (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

We hebben onze waarden verder in onze organisatie verankerd

We willen een organisatie worden die haar purpose – vertrouwen bouwen en bijdragen aan het oplossen van belangrijke problemen – waarmaakt. Een voorwaarde daarvoor is dat we een scherp oog hebben voor de behoeften en meningen in de wereld buiten PwC en die meenemen in onze dienstverlening en de manier waarop we die dienstverlening leveren. Twee jaar geleden hebben we onze waarden wereldwijd meer in lijn gebracht met de purpose. Deze waarden helpen ons om aan een cultuur te bouwen die meer naar buiten gericht is en diversiteit (in de breedste zin van het woord) omarmt. 

In 2017/2018 zijn we verdergegaan met het verankeren van onze waarden en het daarbij behorend gedrag in onze systemen en processen, bijvoorbeeld in het beoordelingssysteem voor partners en directors. In onze feedbackgesprekken en -formulieren voor klanten vragen we ook om een reflectie op ons gedrag. Om onze mensen daadwerkelijk te laten ondervinden hoe zij de waarden concreet kunnen maken in hun dagelijkse werk, zijn we het afgelopen jaar verdergegaan met het organiseren van workshops en andere bijeenkomsten hierover. 

We hebben Sustainable Development Goals (SDG’s) onderdeel van onze strategie gemaakt.

Onze purpose komt voort uit de wereld waarin we opereren en waarin onze stakeholders geconfronteerd worden met grote uitdagingen, zoals de razendsnelle technologische ontwikkelingen, klimaatverandering en schaarste aan grondstoffen. De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) die de Verenigde Naties hebben geformuleerd, raken ook aan deze uitdagingen. Ze gaan over de meest urgente problemen in de wereld en doen nadrukkelijk een beroep op het (wereldwijde) bedrijfsleven om bij te dragen aan oplossingen. In lijn met onze purpose hebben wij de vier (van de in totaal zeventien) SDG’s waarop we echt impact kunnen maken, geïntegreerd in onze strategie.  

Afgelopen jaar hebben we doelen en indicatoren geformuleerd, zodat we de voortgang kunnen meten. Zo sluit onze ambitie om in 2030 volledig circulaire bedrijfsprocessen te hebben, aan bij SDG 12. 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons