Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Maatschappij

Wij realiseren de grootste maatschappelijke impact door het leveren van kwalitatief hoogstaande dienstverlening die tegemoet komt aan de behoeften van een brede groep stakeholders. Dit is in lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, die we omarmd hebben, en met onze eigen purpose. We vullen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder in door onze kennis en vaardigheden te delen met (vooral) social enterprises. Ons milieubeleid is erop gericht om in 2030 helemaal circulair te opereren.

Bijna 29.000 uur voor social enterprises

In 2017/2018 heeft ongeveer 16% van onze mensen 28.888 uren besteed – pro bono en onder werktijd – aan projecten voor vooral social enterprises (het jaar hiervoor was dat 14% en 29.660 uur). Deze projecten kunnen adviesopdrachten zijn, maar ook het doen van onderzoek of het organiseren van masterclasses en workshops. Daarnaast organiseren we sinds 2014 jaarlijks het Social Impact Lab, een wedstrijd waarbij de winnaars, veelbelovende sociale ondernemers, twee jaar lang intensieve coaching en begeleiding krijgen. Afgelopen jaar hebben we deze challenge voor het eerst georganiseerd met de PwC member firms uit Oostenrijk en Duitsland. In september 2017 koos een jury drie winnaars: twee uit Nederland (reBottled en SweepSmart) en één uit Duitsland, Vinculum. Inmiddels heeft er eind september 2018 een nieuwe finale van het Social Impact Lab plaatsgevonden, waar vijf nieuwe winnaars uit voortgekomen zijn. 

Wij willen bijdragen aan het verder professionaliseren en versterken van de social-enterprisesector. Voor ons levert dit werk óók iets op. Wij zitten in een transformatie om een purposegeleide en waardengedreven organisatie te worden. Social enterprises zijn dat al vanuit hun oorsprong. De social enterprises leren van ons, maar wij dus ook van hen.

Meer dan een derde van onze bedrijfsvoering is ‘circulair’

Het is onze ambitie om in 2030 volledig circulair te opereren. Circulair wil zeggen: geen afval, geen uitstoot en optimaal hergebruik. In 2017/2018 hebben we de circulariteit van onze bedrijfsvoering verhoogd van 35,7% in voorgaand jaar naar 38,9%. Wij zijn blij met de vooruitgang die we boeken, maar we zijn ons ervan bewust dat we nog veel moeten doen om onze ambities te realiseren.

We recyclen zoveel mogelijk (bouw)afval en het grootste deel van onze elektriciteit kopen we duurzaam in. We hebben ook de duurzaamheidscriteria in inkoopproces aangescherpt. We hebben onze CO2-uitstoot verlaagd naar 3,9 ton per fte (2016/2017: 4,2 ton). Onze totale CO2-uitstoot is verlaagd van 19.165 ton naar 18.511 ton, onder meer door het vergroten van het aantal elektrische auto’s in onze wagenpark en het verminderen van het aantal vliegreizen.

We hebben ons duurzaamheidsbudget gekoppeld aan de kosten van CO2-uitstoot  

Een van de belangrijkste maatregelen die we hebben genomen, is het linken van de kosten van onze CO2-uitstoot met ons budget voor circulaire maatregelen: we hebben onze totale CO2 uitstoot vermenigvuldigd met een prijs van honderd euro per ton uitstoot en dat resulteert in een budget van 1,85 miljoen euro voor het boekjaar 2018/2019. Het bedrag van honderd euro is niet gebaseerd op de marktprijs van CO2-uitstootrechten in het emmissiehandelsysteem, maar op een studie van het Centraal Plan Bureau. Het CPB heeft berekend dat de sociale kosten van de uitstoot op lange termijn op dat bedrag uitkomen. We gebruiken dit budget voor maatregelen om onze uitstoot verder te verlagen, investeringen in duurzame innovaties en andere compensatieprogramma's.

Afgelopen boekjaar hebben we een elektrisch vliegtuig gedoneerd aan het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Dit toestel wordt ingezet voor onderzoek om duurzaam vliegen verder te ontwikkelen.  

We zijn dit jaar ook partner geworden van Plastic Whale, een social enterprise die tot doel heeft plastic afval op te ruimen uit water, om dit afval vervolgens weer te recyclen. PwC heeft een van de boten gesponsord die Plastic Whale gebruikt om de Amsterdamse grachten plasticvrij te maken. In de boot is plastic afval verwerkt uit onze eigen kantoren en ook PwC-teams kunnen zich aanmelden om op plastic te vissen.

We hebben nieuwe partnerschappen gesloten    

Afgelopen boekjaar hebben we ons, via een partnerschap, aangesloten bij Buy Social, een netwerk dat bedrijven en organisaties adviseert bij de aankoop van producten of diensten van social enterprises. We zijn in 2017/2018 ook gaan samenwerken met Madaster, een organisatie die bouwmateriaal voorziet van een ‘paspoort’ om toekomstig hergebruik van materiaal te faciliteren en te bevorderen. Wij zijn bezig een dergelijk ‘paspoort’ op te stellen voor onze Amsterdamse kantoren.  

Wij werken met allerlei organisaties samen om duurzaamheid te bevorderen. Wij hebben bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten voor social enterprises partnerschappen met Social Enterprise NL en Ashoka. Ook op het gebied van kennisdeling werken we samen. Zo publiceren we samen met de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling de Tax Transparency Benchmark.

{{filterContent.facetedTitle}}

Contact

Thomas Galestien

Woordvoerder

Tel: +31 (0)64 242 51 45

Volg ons