Toepassing van SDG’s door Nederlandse organisaties

‘Tone at the top’ cruciaal voor bijdrage aan realisatie SDG’s

Als organisaties serieus willen bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, moet er commitment zijn van de top. De SDG’s raken alle aspecten van de bedrijfsvoering en het is de taak van het leiderschap om de hele organisatie te betrekken.

Dat zegt PwC naar aanleiding van het onderzoek ‘Toepassing van de SDG’s door Nederlandse organisaties’ dat PwC vandaag publiceert. Hieruit blijkt dat organisaties in Nederland moeite hebben om hun bijdrage aan de SDG’s concreet te maken en ze op te nemen in hun strategie. Het rapport is een inventarisatie van de manier waarop bedrijven, overheden, social enterprises en goededoelenorganisaties omgaan met de SDG’s.

Beweging onder de oppervlakte  

In 2017, toen PwC dit onderzoek voor het eerst deed, werd een soortgelijke conclusie getrokken. Maar volgens onderzoeksleider Jenny Bruin gaat de conclusie dat er ‘dus’ in ruim een jaar tijd niets veranderd is, wat ver. Jenny Bruin: ‘Onder de oppervlakte zien we allerlei beweging, bijvoorbeeld dat het oppakken van de SDG’s leidt tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal waardoor organisaties uit verschillende sectoren elkaar gemakkelijker vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking en kennisuitwisseling belangrijke factoren zijn in het verder brengen van dit onderwerp. Ook zien wij het aantal organisaties dat concreet kijkt naar wat zij kan bijdragen aan de SDG’s, nog steeds toenemen.’

Integreren in strategie blijft moeilijk punt

Het daadwerkelijk integreren van de SDG’s in de strategie van organisaties blijft echter een moeilijk punt, constateren Midgley en Bruin, net als het formuleren van indicatoren waarop organisaties hun voortgang meten. Bruin: ‘Uit onze mondiaal uitgevoerde SDG Challenge, die we eind 2018 publiceerden, bleek dat een groot deel van de daarin betrokken 729 beursgenoteerde bedrijven tegen hetzelfde probleem aanloopt.’

Verantwoordelijkheid duurzaamheid vaak belegd bij een afdeling  

Wat Jenny Bruin opvalt is dat bij organisaties die er al wel in slagen echte stappen vooruit te maken met de SDG’s, er commitment is van de top. Uit ‘Toepassing van de SDG’s door Nederlandse organisaties’ komt naar voren dat binnen organisaties ook behoefte is aan een sterke en duidelijke ‘tone at the top’. Jenny Bruin: ‘Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt in het rapport bijvoorbeeld dat de betrokkenheid van vooral staatssecretaris Van Velthoven cruciaal is geweest om de SDG’s hoog op de agenda van het ministerie te krijgen. Wat wij echter vaak zien is dat de verantwoordelijkheid voor het aspect duurzaamheid is belegd bij de afdeling Duurzaamheid. Terwijl de bijdrage van een organisatie aan het oplossen van de wereldproblematiek op strategisch niveau thuishoort. Dit raakt de hele organisatie en de verantwoordelijkheid moet dan ook aan de top belegd zijn en daar gedragen worden’.

Bijdragen aan SDG’s raakt hele organisatie  

Bruin benadrukt dat het bijdragen aan het oplossen van problemen als armoede, ongelijkheid en klimaatverandering niet te vatten is in een plan dat in twee weken klaar is. Tegelijkertijd noemen zij het integreren van de SDG’s in strategie en bedrijfsvoering  reëel en haalbaar. Bruin: ‘Als de top eraan gecommitteerd is, is het gemakkelijker om voor elkaar te krijgen dat mensen vanuit de hele organisatie werken aan het realiseren van de SDG’s. Op die manier kunnen de SDG’s van de grond komen. Wij kijken nu al uit naar ons volgende onderzoek’.

Contact

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Wineke Ploos van Amstel - Haagsma

Chief Sustainability Officer, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 170 13 44

Volg ons