Wendbare samenleving

Veerkrachtige publieke sector gericht op maatschappelijke effecten

De publieke sector zit in een roerige transitiefase. Taakstellingen wijzigen, de vraag uit de samenleving verandert – mede onder invloed van de megatrends en de budgetten nemen af. Hoe kan uw organisatie optimale maatschappelijke meerwaarde leveren als de omgeving waarin u actief bent zo sterk verandert?

‘Agile’ publieke instellingen

Een complexe en snel veranderende wereld vraagt om een wendbare samenleving met veerkrachtige en compacte publieke organisaties. In een participatiemaatschappij die op burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties een groter beroep doet, dient de publieke sector aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo blijven wendbare organisaties natuurlijk goed op de hoogte van ontwikkelingen om snel te kunnen bijsturen. Digitalisering is voor de overheid een zeer belangrijke impuls.

Transparantie, toegankelijkheid en samenwerking

Voor zowel overheden als andere publieke instellingen geldt dat zij transparant en toegankelijk moeten zijn, en inspelen op de wensen van burgers. Hiertoe werken zij intensief samen met andere publieke en private organisaties, in functionele netwerken met wisselend leiderschap. Het evenwicht tussen kostenverlaging en kwaliteitsverhoging staat bovenaan de agenda, gekoppeld aan de gewenste maatschappelijke effecten.

Afrekenbaar op maatschappelijke effecten

Deze organisaties verleggen de aandacht van input en output naar outcome: de maatschappelijke effecten voorbij de organisatiegrenzen. Hiervoor neemt men verantwoordelijkheid en is men afrekenbaar op zijn rol in de keten op het maatschappelijk rendement.

Zo kunnen wij u helpen

Het creëren van meetbare waarde vraagt in veel publieke instellingen om verandering. Wij adviseren over het strategisch profiel, het meetbaar maken van de maatschappelijke waarde, governancestructuur, het verschaffen van zekerheid, kostenbesparing en nieuwe verdienmodellen. Vaak zijn er transformaties nodig in organisatieopbouw en werkprocessen om efficiënter en meer resultaatgericht te kunnen werken. Zo helpen wij bij personeelsbeleid en verandermanagement, en kunnen bijvoorbeeld uw organisatie voorbereiden op werkzaam horizontaal toezicht door de Belastingdienst.

Contact

Robbert-Jan Poerstamper

Robbert-Jan Poerstamper

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 155 67 56

Volg ons