Waardecreatie die verdergaat dan de deal: sectorinzichten

Het betreden van nieuwe markten en disruptie stimuleren fusies en overnames (M&A) in alle sectoren, maar niet alle transacties zorgen voor een maximale waardecreatie. Zelfs in sectoren met een hoog rendement is over de hele linie meer focus nodig op strategie en planning en is het van belang om al in een vroeg stadium oog te hebben voor cultuur. Om inzicht te krijgen in de uitdagingen waar verschillende sectoren op M&A-gebied mee te maken hebben, interviewden wij wereldwijd managers op C-level om te ontdekken hoe zij waarde creëren met hun M&A-activiteiten.

Wat als u anders naar uw M&A-activiteiten kijkt?

#BeyondTheDeal

 

Verkregen inzichten in de verschillende sectoren

Uit ons onderzoek blijkt dat na het sluiten van de deal er verschillen zijn tussen de sectoren in de wijze waarop zij waarde creëren. We weten dat bedrijven die in een vroeg stadium prioriteit geven aan waardecreatie, een betere staat van dienst hebben op het gebied van waardecreatie in een deal. Maar waarom ontbreekt het strategische plan in sommige sectoren dan bij het beging van het fusie- of overnameproces?

Contact

Gert-Jan van der Marel

Gert-Jan van der Marel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 122 48 19

Volg ons