HR Insights: data-analyse op de aangifte loonheffingen

Data-analyse op de aangifte loonheffingen

De digitale aangifte loonheffingen (ook wel ‘loonaangifte’ genoemd) bestaat vanaf 2006. Ondanks zijn 12e levensjaar blijken veel werkgevers moeite te hebben om een correcte en volledige aangifte loonheffingen in te dienen bij de Belastingdienst. Dit terwijl de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en volledigheid van aangifte volledig bij u als werkgever ligt.

Aangifte loonheffingen

De digitale aangifte loonheffingen wordt door iedere werkgever met personeel (periodiek) digitaal naar de Belastingdienst toegezonden. Iedere betalingsperiode ontvangt de Belastingdienst de loonaangifte, met daarin 137 verschillende rubrieken met gegevens van alle werknemers die bij u in dienst zijn.  

Niet alleen de Belastingdienst maar ook het UWV, CBS, gemeenten, pensioenfondsen, de FIOD, gerechtsdeurwaarders (in totaal circa 40 afnemers) vullen hun database op basis van de gegevens van uw loonaangifte. Met andere woorden: fouten in de loonaangifte kunnen naast gevolgen voor u ook gevolgen hebben voor uw (ex)werknemers.

Correcte en volledige gegevens zijn dus van groot belang! 

Praktijk

De ervaring leert, dat een groot aantal werkgevers, geen zicht heeft op het nominatieve gedeelte van de aangifte loonheffingen.

Uit onze analyse blijkt dat fouten in de salarisadministratie voor u als werkgever mogelijk leiden tot extra onverwachte financiële lasten of het missen van besparingsmogelijkheden. Daarnaast speelt ook de media een steeds grotere rol met mogelijke imagoschade als gevolg. Verder kiest de Belastingdienst er steeds vaker voor, in verband met een juist gevulde polisadministratie, om een correctieverplichting op te leggen in plaats van het opleggen van een naheffingsaanslag loonheffingen.

Grip op uw loonaangifte

PwC heeft ruime ervaring met het uitvoeren van data-analyses op de loonaangifte. Via onze high-end analyse tool worden door middel van circa 70  integrale (verbands)controles op de aangifte loonheffingen, uw aandachtspunten duidelijk in kaart gebracht. Daarbij kost het u, omdat we gebruik maken van uw aangifte loonheffingen, slechts enkele minuten de data te verzamelen en via onze beveiligde verbinding aan te leveren. Uiteindelijk worden de uitkomsten van de data-analyse overzichtelijk weergegeven in een rapportage met constateringen en aanbevelingen.

Uiteraard blijven wij de data-analyse continue door ontwikkelen. Zo hebben we naar aanleiding van het per 1 januari 2017 ingevoerde Lage Inkomens Voordeel (LIV) een analyse toegevoegd waarbij we inzichtelijk maken hoe u deze subsidie kunt optimaliseren.

Benieuwd geworden, ga dan via onderstaande link naar het filmpje zo krijgt u een beeld van wat de door PwC ontwikkelde data-analyse op de aangifte loonheffingen inhoudt.

PwC heeft alle kennis in huis om u op dit specifieke onderdeel te ondersteunen. Onze adviseurs helpen u om uw aangifte loonheffingen met behulp van onze data-analyse tool duidelijk in beeld te brengen. Het aanleveren van de aangifte loonheffingen kost u slechts vijf minuten en wij doen voor u de rest. Wij bespreken onze rapportage graag bij u op kantoor en kunnen u uiteraard bij de uitkomsten verder behulpzaam zijn.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Contact

Daniel Sternfeld
Partner
Tel: +31 (0)88 792 44 68
E-mailadres

Tim Schilt
Manager
Tel: +31 (0)88 792 69 12
E-mailadres

Trudy Maat
Senior Manager
Tel: +31 (0)88 792 61 01
E-mailadres

Volg ons