Transformatieve waardecreatie via carve-outs

08/06/23

Meer waarde halen uit desinvesteringen

Bedrijven evolueren en portfoliomanagement - inclusief uitbreiding, inkrimping en andere aanpassingen - is van cruciaal belang om te overleven. Bedrijven die hun portfolio proactief herzien en desinvesteringen (carve-outs) overwegen en voltooien via tijdige besluitvorming, hebben meer kans om waarde te creëren, stellen PwC-experts Rob van den Berg en Steven Zikeli.

Een goed gepland, evenwichtig groeiportfolio

Nu de economische druk toeneemt, is het noodzakelijk dat uw bedrijf over een goed gepland, evenwichtig groeiportfolio beschikt. Uw prestaties op korte en middellange termijn kunnen verbeteren als u uw hele bedrijfsportfolio op een aantal gebieden beoordeelt:

  • Toegevoegde waarde versus vereiste investeringen
  • Langetermijnstrategie van bedrijfsonderdelen, merken en productportfolio
  • Strategische fit

Als bedrijf moet u zichzelf uitdagen in termen van structuur en ontwerp - ‘end to end’ - en opnieuw uitvinden wat u doet, hoe en waar. U moet delen van het bedrijf identificeren die mogelijk niet strategisch geschikt zijn en werken aan het transformeren en met vertrouwen afstoten van deze activiteiten. Zo kan uw bedrijf tijd en middelen besteden aan de activiteiten die het best bij uw portfolio past.

Volgens PwC’s Divestiture Study, een uitgebreid onderzoek over desinvesteringen onder meer dan 2.500 topmanagers, creëren afsplitsingen aanzienlijke waarde. In de afgelopen tien jaar steeg de marktgecorrigeerde aandelenkoers van het gemiddelde bedrijf dat een desinvestering doorvoerde rond de datum van de aankondiging. Daarbij kreeg het topkwartiel een boost van tien procent. Bovendien zagen we dat de bedrijven met een positief rendement bij de aankondiging een hogere koers noteerden dan hun sectorgenoten in de volgende twaalf maanden.

Een proactieve herziening van het portfolio is essentieel. Volgens ons onderzoek verhoogt die de kans op een positief rendement voor de aandeelhouders met 2,5 keer. Bij een proactieve evaluatie van het portfolio worden grondige analyses uitgevoerd op basis van financiële en niet-financiële gegevens en analyses van de huidige en toekomstige concurrentieomgeving. Dit proces helpt u een bedrijf(sonderdeel) te herkennen dat niet past en/of sneller moet worden verkocht.

Waarom bedrijven een actieve desinvesteringsstrategie vermijden

Slechts veertig procent van de respondenten in de Divestiture Study zegt desinvesteringen volledig te omarmen. Daarbij spelen verschillende factoren een rol. Leidinggevenden denken vaak ten onrechte dat zij een financieel failliet bedrijf met weinig strategische waarde kunnen omvormen. Ze verzetten zich ook vaak tegen verandering en geven er de voorkeur aan ‘de dingen te houden zoals ze zijn’ in plaats van de optimale beslissing te nemen om af te stoten. Dit kan schadelijk zijn - 57 procent van de bedrijven die een bedrijfsonderdeel probeerden te repareren in plaats van af te stoten, zei dat de waarde ervan in de loop der tijd verslechterde of gelijk bleef.

Het management kan ook emotionele banden hebben met bepaalde bedrijfsonderdelen of het gevoel hebben dat een afsplitsing een teken is dat het bedrijfsonderdeel 'mislukt' is. Of het management vreest vaak het verlies aan inkomsten of winstgevendheid als gevolg van afsplitsingen, wat hun totale beloning kan schaden.

Vanuit operationeel oogpunt kunnen afsplitsingen moeilijke projecten zijn. Meer dan vijftig procent van de respondenten gaf aan dat de moeilijkheid om een bedrijf te ontvlechten een belangrijke factor was bij de beslissing om niet af te stoten. Ook belastingen kunnen een rol spelen, aangezien bij veel afsplitsingen de fiscale kosten van elke scheidingsstap van invloed kunnen zijn op de rendabiliteit van de voorgestelde transactie. De verkoop van een bedrijf en de herstructurering van het overblijvende bedrijf kan ook een emotionele tol eisen van leidinggevenden, aangezien de broodwinning van de werknemers op het spel staat.

Alle redenen zijn weliswaar legitiem, maar niet gebaseerd op een besluitvormingsproces dat strategische of financiële waarde voor de onderneming nastreeft.

Actieve portfoliobeoordeling

Een actieve evaluatie van het portfolio is nodig om als bedrijf relevant te blijven. Wij raden u aan om ten minste jaarlijks een evaluatie uit te voeren, doorgaans als onderdeel van uw budgetcyclus. Als uw uitvoerend management op dit front niet proactief is, zullen belanghebbenden (zoals activistische beleggers) uw bedrijf ertoe aanzetten om te beoordelen welke onderdelen niet langer stroken met uw groeiambities op lange termijn.

De daaruit voortvloeiende desinvesteringen genereren middelen die u opnieuw kunt investeren in de optimalisering van de kernactiviteiten of de ontwikkeling/verwerving van nieuwe activiteiten/capaciteiten. Hoge rentetarieven maken het duur of onpraktisch om bankfinanciering te verkrijgen. In sommige gevallen zijn desinvesteringen daarom een van de goedkoopste en meest effectieve manieren om aan nieuw kapitaal te komen. Een robuust herinvesteringsplan vooraf - weten waarvoor de opbrengst zal worden gebruikt - vergroot de kans op uitvoering van een besluit tot splitsing.

Uw bedrijf moet ervoor zorgen dat het over de juiste combinatie van activiteiten en capaciteiten beschikt om met vertrouwen beslissingen te nemen om waarde te ontsluiten, te beschermen en te vergroten en tegelijkertijd potentiële bieders te verleiden. Twee elementen zijn essentieel bij deze beoordeling van het portfolio: financieel potentieel en strategische waarde. Over het algemeen komen bedrijfsonderdelen die geen duidelijke en coherente strategische waarde hebben in aanmerking voor afsplitsing:

Zeven tips voor een succesvolle desinvestering

Evalueer uw portfolio proactief, beoordeel strategische opties en neem de beslissing om af te stoten. Deze drie zaken zijn key voor een succesvolle desinvestering. Daarbij moet u snel handelen om het uit te voeren. Hoewel een desinvestering waarde kan helpen creëren, doet ongeveer dertig procent van de bedrijven er meer dan een jaar over om de transactie aan te kondigen, nadat ze het besluit tot desinvestering hebben genomen. Onze ervaring is dat dit te lang duurt omdat het risico bestaat dat het rendement voor de belanghebbenden wordt uitgehold. Graag delen we enkele belangrijke lessen voor een efficiënte en effectieve desinvestering: 

  1. Zet vanaf het begin een sterk exit-verhaal neer en ondersteun dit met een grondig onderzochte transactiewaarde.
  2. Voer een robuuste beoordeling van de exit-bereidheid uit om de belangrijkste problemen in een vroeg stadium te identificeren en een duidelijk plan op te stellen om die problemen te verhelpen.
  3. Stel een duidelijk omschreven plan op voor de overeenkomst inzake overgangsdiensten (TSA) met een realistische termijn om onenigheid tussen koper en verkoper na de afsluiting te voorkomen.
  4. Anticipeer op de financieringsbehoeften, inclusief financiële rapportagevereisten, van uw koperspool. Begin met de voorbereiding van de benodigde afgesplitste financiële overzichten, inclusief audits.
  5. Zorg dat u over een uitgebreide gegevensextractiemethodologie beschikt en hanteer een gegevensgestuurde aanpak om de financiële informatie op te bouwen die nodig is om de deal te ondersteunen. Hierdoor kunt u de deal perimeter snel en nauwkeurig aanpassen naarmate activa in- en uitstromen.
  6. Stel een multifunctioneel team samen om de transformationele aard van een desinvestering aan te pakken. Zorg dat zowel primaire functies (bijvoorbeeld verkoop en operaties) als ondersteunende functies (bijvoorbeeld belastingen, financiën, HR) op één lijn worden gebracht om onderlinge afhankelijkheden te begrijpen.
  7. Zorg voor open en transparante communicatie met alle belanghebbenden, waaronder werknemers, klanten, leveranciers en regelgevers, voor een soepele overgang en minimale verstoringen.

Kortom, ga als bedrijf proactief te werk om uw portfolio te optimaliseren. Anders doet iemand anders het, of loopt u het risico waarde te vernietigen. Als u besloten heeft om een bedrijf(sonderdeel) af te stoten, moet het afsplitsingsproces onmiddellijk van start gaan met een grondige voorbereiding van de perimeter, het waardecreatieverhaal en de processen die nodig zijn voor een succesvolle splitsing. Alleen dan kunt u de waarde van het optimalisatieproces van uw portfolio maximaliseren.

Contact us

Wilmer Kloosterziel

Wilmer Kloosterziel

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 386 40 62

Steven Zikeli

Steven Zikeli

Senior Manager – Capital Markets & Accounting Advisory, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)64 846 25 08

Rob van den Berg

Rob van den Berg

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)68 360 84 69

Volg ons