Contract Compliance

Contracten zijn soms moeilijk leesbaar en staan vol met juridische termen. Hierdoor kan het lastig zijn om contracten te interpreteren (en toe te passen) of te toetsen of een contractpartij de contractvoorwaarden wel naleeft. In essentie worden in een contract de (tegenstrijdige) belangen van partijen verwoord, simpel gezegd wil één partij de hoogste opbrengst en de andere partij de laagste kosten. Wanneer een contract niet wordt gemanaged, kan het zijn dat u niet het maximale uit een contract haalt of uzelf mogelijk blootstelt aan allerlei nieuwe risico’s.

Zo kunnen wij u helpen

Als forensisch onderzoekers zijn wij het gewend om te werken op het snijvlak van juridisch en (bedrijfs)economische kwesties. Wij herkennen de essentiële voorwaarden en afspraken uit het contract en zijn getraind om de naleving hiervan grondig te onderzoeken. Daarnaast beschikken wij over een breed netwerk van experts en zijn actief in meer dan 25 landen.

Contact

Christine Manders

Christine Manders

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 67 69

Volg ons