Intellectueel eigendom

Uitdagingen intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom is intrinsiek verbonden met bedrijfswaarde. In onze moderne kenniseconomie is weten hoe je iets maakt of doet soms waardevoller dan het product of de dienst zelf. Uw innovaties, resultaten van R&D, octrooien, auteursrechten en andere vormen van intellectueel eigendom moeten dus met zorg beschermd worden tegen ongeoorloofd gebruik.

Maar software, patenten en ander intellectueel eigendom kunnen lastig zijn om te meten, te beschermen en volledig te benutten. De uitdagingen worden groter wanneer u IE-deals aangaat - joint ventures, licenties, distributie en andere strategische allianties - die verborgen risico's met zich meebrengen, zoals het niet nakomen van afspraken door de tegenpartij, het niet volledig opgeven van opbrengsten of het moeten voeren van rechtszaken.

Hier is het dilemma: hoewel uw bedrijfsmodel en het concurrentieveld waarin u zaken doet u mogelijk kunnen ‘verplichten’ tot het aangaan van strategische IE-deals, loopt u een constant risico, namelijk dat de voordelen van dergelijke deals mogelijk nooit zullen worden gerealiseerd. Daarom vereisen intellectuele-eigendom contracten veel aandacht voor detail, in elk stadium - van strategie en waardering, tot onderhandeling en uitvoering, tot compliance en monitoring.

Op vertrouwen gebaseerde overeenkomst

Wanneer vertrouwen op het spel staat, kunnen objectiviteit, ervaring en inzicht het verschil maken. Ongeacht uw branche- of geografische profiel, een strategische benadering en een forensische instelling kunnen uw IE- en contractuele relaties in waarde doen stijgen zodanig dat die de resultaten opleveren die u nastreeft.

Zo kunnen wij u helpen bij intellectueel eigendom

Onze specialisten hebben de (ook lokale) kennis en ervaring om u te helpen uw belangen te beschermen en de volledige waarde van uw contracten te realiseren, ongeacht waar of hoe u zaken doet. De diensten die wij in dit kader verrichten zijn onder andere:

  • Het uitvoeren van nalevingsinspecties/contract compliance onderzoeken;
  • Licentiebeheer en contract compliance;
  • Het verstrekken van strategisch IE-advies;
  • Het verstrekken van kwantitatieve analyses en deskundige getuigenverklaringen in geval van royalty geschillen.

Contact

Christine Manders

Christine Manders

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 67 69

Michel Veldhuis

Michel Veldhuis

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 296 24 06

Volg ons