Faillissementsfraude

Faillissementsfraude is een hardnekkige en snelgroeiende vorm van economische criminaliteit. De schade loopt op, de pakkans is klein en fraudeurs worden steeds vindingrijker in het verdoezelen van hun sporen. De kans dat een onderneming er direct of indirect mee te maken krijgt wordt daardoor groter. De wetgever heeft de antifraudemaatregelen in de faillissementswetgeving aangescherpt en uitgebreid. Zo is de informatieplicht van de failliet uitgebreid, zijn de gevangenisstraffen verzwaard, heeft de curator een fraudesignalerende taak en een wettelijke plicht om vermoedens van fraude te melden bij de rechter-commissaris

Als curator of als betrokkene/gedupeerde wilt u weten wat de oorzaak van het faillissement was en of er sprake was van faillissementsfraude.

Zo kunnen wij u helpen bij faillissementsfraude

Wij helpen u met het verrichten van financieel onderzoek. Wij kennen de signalen van faillissementsfraude en maken die aan de hand van de beschikbare financiële informatie inzichtelijk.

Daarbij verrichten wij niet alleen onderzoek in de financiële administratie, maar spreken ook met (ex)werknemers van het bedrijf, leden van het managementteam en andere betrokkenen. Dit om meer inzicht te krijgen in de gebeurtenissen die tot het faillissement hebben geleid.

De CalCurator

Speciaal voor curatoren hebben we de ‘Calcurator’ ontwikkeld. Met behulp van deze tool kan de administratie van een gefailleerde onderneming eenvoudig worden geanalyseerd waarbij onregelmatigheden en/of signalen voor faillissementsfraude inzichtelijk worden gemaakt.

De curator kan deze analyse zelf uitvoeren. Wilt u meer informatie over de CalCurator, neem dan contact op met de op deze webpagina genoemde contactpersonen.

Playback of this video is not currently available

De CalCurator

Met behulp van de CalCurator kan de administratie van een gefailleerde onderneming eenvoudig worden geanalyseerd waarbij signalen voor onregelmatigheden en/of faillissementsfraude inzichtelijk worden gemaakt. U kunt als curator deze analyse zelf uitvoeren. Bekijk onze video voor meer informatie over de CalCurator.

Contact

Christine Manders

Christine Manders

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 67 69

Volg ons