Anti-bribery and corruption services

Al uw omkopingsrisico’s afgedicht

Elke ondernemer loopt het risico betrokken te raken bij corruptieschandalen. Toenemende druk van nationale en internationaal regelgeving, zoals de US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de UK Bribery Act en internationale organisaties zoals de Europese Commissie, OESO, United Nations, World Bank en Transparency International leidt tot de noodzaak veel aandacht te besteden aan integriteit en anti-corruptie maatregelen.

Een effectieve risicobeheersing kan u beschermen tegen strafrechtelijke vervolging, boetes, gevangenisstraf en reputatieschade. Wij kunnen daarbij helpen.

Grote risico’s

Het is belangrijk om te weten dat een onderneming in Nederland aansprakelijk gehouden kan worden voor eventuele illegale praktijken van agenten, vertegenwoordigers of tussenpersonen in het binnen-en buitenland. Zelfs als u zelf alle regels volgt, loopt u nog steeds een risico.

Preventie en aanpak van omkoping

Corruptie voorkomen begint met kennis en bewustzijn in uw gehele organisatie. Een robuust en effectief anti-corruptie compliance programma kan u daarbij helpen om corruptierisico’s in te perken. Bijvoorbeeld, onderzoek de handelswijze van uw binnen-en buitenlandse (verkoop)agenten, consultants, tussenpersonen of andere vertegenwoordigers. Als u een vermoeden hebt van omkoping binnen uw organisatie of door een buitenlandse vertegenwoordiger, houd dan zelf de regie en laat de situatie onder leiding van het hoogste toezichthoudende orgaan uitzoeken.

Zo kunnen wij u helpen

PwC kan u optimaal ondersteunen, zowel bij de aanpak van (een vermoeden van) omkoping als bij het onderzoeken van omkopingsrisico’s binnen uw organisatie. Ons internationale netwerk stelt ons in staat snel en op ieder gewenst moment te handelen, met inachtneming van de lokale cultuur, gebruiken en wet- en regelgeving. Wij helpen met:

  • Anti-bribery and corruption assessments en reviews
  • Opstellen, beoordelen en implementeren van anti-corruptie compliance-programma’s
  • Het verrichten van achtergrondonderzoek naar binnen-en buitenlandse partners
  • Transactiegerelateerde onderzoeken
  • Forensisch onderzoek
  • Integraal analyseren van de financiële administratie van het concern
  • Opsporen van mogelijke onregelmatigheden en risico’s

Contact

Christine Manders

Christine Manders

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 67 69

Volg ons