Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Common Reporting Standard

Als financiële instelling krijgt u in toenemende mate te maken met wetgeving over het verstrekken van informatie en persoonsgegevens. Overheden willen op deze manier meer inzicht krijgen in gegevens van hun inwoners om belastingontduiking tegen te gaan. Zo is met ingang van 1 januari 2016 de Common Reporting Standard (CRS) in Nederland in werking getreden.

Wat is CRS?

CRS vraagt financiële instellingen hun klanten te identificeren en na te gaan in welk land zij belastingplichtig (‘tax resident’) zijn. Deze wetgeving vloeit voort uit de eerder ingevoerde Foreign Tax Compliance Act (FATCA), die financiële instellingen wereldwijd verplicht hun Amerikaanse klanten te identificeren en bepaalde gegevens te rapporteren aan de lokale belastingdienst. CRS wijkt op een aantal belangrijke punten af van FATCA,  zoals de manier waarop de klanten zich moeten identificeren. Daarnaast is de doelgroep waarop CRS van toepassing is aanzienlijk breder.

CRS is op verzoek van de G20 opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Vervolgens is CRS opgenomen in de richtlijn 2014/107 van de Europese Unie. Nederland heeft CRS geïmplementeerd in de Wet internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen. De wet is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden, waarbij instellingen vanaf 2017 over gegevens van 2016 moeten rapporteren.

Wat betekent CRS voor u?

CRS vraagt van financiële instellingen dat zij:

  • Klanten identificeren volgens de CRS-vereisten en nagaan in welk land zij belastingplichtig zijn.
  • Informatie over buitenlands belastingplichtigen rapporteren aan de lokale belastingdienst. Dit geldt alleen als Nederland een bilateraal verdrag met het land van de buitenlands belastingplichtige heeft gesloten.

CRS heeft dus invloed op onder meer uw beleid, processen en systemen op het gebied van klantidentificatie,  klantbeheer en rapportage.

Hoe kan PwC u helpen?

Wij beschikken over een internationaal netwerk van experts die u naar behoefte kunnen ondersteunen. Zij hebben al ervaring opgedaan met FATCA- én CRS-projecten in zowel de analyse- als de implementatiefase. Bij de volgende stappen kunnen wij u helpen:

  • Het evalueren van de juridische entiteiten om te bepalen welke entiteiten te maken krijgen met CRS.
  • Het bepalen van de vereisten onder CRS.
  • Het analyseren van de huidige status van uw processen en systemen op basis van de CRS-vereisten.
  • Het uitvoeren van een ‘gap-analyse’ die aangeeft waar u uw huidige processen en systemen moet aanpassen om te kunnen voldoen aan de vereisten van CRS.
  • Het opstellen en uitvoeren van een projectplan om de gewenste veranderingen te ontwikkelen en te realiseren

In onze FATCA- en CRS-projecten hebben wij goede ervaringen met het werken met een multidisciplinair team. Deze teams bestaan uit specialisten van PwC op het gebied van belastingwetgeving, klantenidentificatie, IT, risicomanagement, projectmanagement, lokale wetgeving en accountancy.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met uw PwC-contactpersoon of met één van onze experts op het gebied van CRS:

Contact

Remco van der Linden

Partner

Tel: +31 (0)62 040 22 91

Thomas Rijneveld

Partner

Tel: +31 (0)88 792 51 20

Robert Jan Meindersma

Senior Director

Tel: +31 (0)68 360 84 41

Volg ons