CEO’s worstelen met reductie broeikasgassen tot ‘net zero’

Nederlandse uitkomsten PwC’s 25e CEO Survey

Wereldwijd worstelen CEO’s met de reductie van broeikasgassen. Dat geldt ook voor bedrijfsbestuurders in Nederland, zo blijkt uit PwC’s 25e CEO Survey. Een kwart van de Nederlandse respondenten streeft naar ‘net zero’. Ruim een derde zegt daarvoor voorbereidingen te treffen en nog een derde is niet bezig met een net-zero-doelstelling.

In de uitkomsten van PwC’s CEO Survey zijn wereldwijd de antwoorden van 4.446 CEO’s betrokken, onder wie 84 Nederlandse CEO’s. De respondenten zijn zeer optimistisch over de economische vooruitzichten voor de komende twaalf maanden.

Lees hier alle resultaten van PwC’s 26e CEO Survey

25%

van de Nederlandse CEO's heeft zich gecommitteerd aan het 'net zero'.

56%

van de Nederlandse CEO's heeft in de bedrijfsstrategie doelen opgenomen voor het terugdringen van e CO2-uitstoot.

58%

van de Nederlandse CEO's maakt zich zeer veel zorgen over cybersecurity.

80%

van de CEO’s gaat ervan uit dat de Nederlandse economie volgend jaar groeit,

Nederlandse uitkomsten per thema

CEO’s vinden meten van uitstoot in de keten ingewikkeld

Als CEO’s geen net-zero-doelstelling hebben, geven zij als reden dat ze geen grote uitstoters van broeikasgassen zijn. Ook de complexiteit van het meten van de uitstoot speelt een grote rol. Als CEO’s wel een doelstelling hebben om de eigen uitstoot en die in hun keten zoveel mogelijk terug te dringen, is dat mede omdat klanten en werknemers dat van hen verwachten. 

Lees meer over net zero

ESG (nog) niet vaak verankerd in bedrijfsstrategie en beloningspakketten

Doelstellingen op het gebied van ESG zijn niet zo goed vertegenwoordigd in de strategie van bedrijven dan doelstellingen die dichter bij de dagelijkse bedrijfsvoering liggen. Hetzelfde geldt voor de prestatiedoelstellingen in de beloningspakketten voor CEO’s.

Lees meer over ESG-strategie en beloning

CEO’s maken zich het meest zorgen over cyberrisico’s

Als er iets is waar CEO’s zich zorgen over maken, zijn het cyberrisico’s. Volgens PwC’s 25e CEO Survey beschouwt 58 procent van de ondervraagde CEO’s cyberaanvallen als een zeer grote bedreiging voor de bedrijfsvoering. Om dit percentage in perspectief te plaatsen: 33 procent van de CEO’s ziet klimaatverandering en 26 procent gezondheidsrisico's als zeer grote bedreigingen.

Lees meer over de zorgen van CEO’s

CEO’s nog niet goed voorbereid op wereldwijde invoering minimumtarief VPB

Een aanzienlijk aantal Nederlandse CEO’s bereidt zich nog niet voor op de invoering van een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting van vijftien procent in 2023. Dit minimumtarief kan grote implicaties hebben voor bedrijven die internationaal opereren.

Lees meer over CEO’s en belastingen

Een kwart van de CEO’s streeft naar ‘net zero’

25 procent van de Nederlandse CEO’s geeft in de survey aan te streven naar ‘net zero’ en 36 procent is daarmee bezig. Een net-zero-doelstelling betekent dat organisaties streven naar het terugdringen van al hun emissies, zowel die direct door het eigen bedrijf worden veroorzaakt als in hun keten.

Van deze beide groepen respondenten geeft bijna de helft aan dat ze deze net-zero-doelstelling heeft verbonden of wil verbinden aan ‘science-based targets’. Dat betekent dat een organisatie haar emissiereductiedoelstellingen heeft afgestemd op het klimaatakkoord van Parijs. De wereldwijde actie die nodig is om die doelstelling te halen, wordt hiermee als het ware vertaald naar bedrijfsniveau.

Reductiedoelstellingen in strategie

Om de doelstellingen van Parijs te halen, moet de wereldwijde CO2-uitstoot uiterlijk 2030 met de helft gehalveerd zijn en ‘net zero’ bereikt worden in 2050. Die doelstellingen komen alleen binnen bereik als vrijwel elke sector transformeert.

Overigens is het niet zo dat bedrijven die geen net-zero-doelstelling hebben, niks doen: uit een andere uitkomst van de CEO Survey blijkt namelijk dat 56 procent van de Nederlandse CEO’s CO2-reductiedoelstellingen heeft opgenomen in de bedrijfsstrategie. Afgezet tegen het totale, wereldwijde aantal respondenten is dat percentage hoog.

‘Bedrijven op zoek naar kennis over meten impact’

Toch is het percentage Nederlandse CEO’s dat niet naar ‘net zero’ streeft en de reductie van broeikasgassen niet in de bedrijfsstrategie heeft opgenomen, nog behoorlijk groot. De CEO van PwC Nederland, Ad van Gils, noemt dit opvallend.

‘Zeker omdat iedereen het heeft over het klimaat. Voor het kerstreces was de COP26-top in Glasgow. Je ziet echter dat de concrete vertaling van de ambitie om het probleem op te lossen bij bedrijven beperkt is. Dat is niet zozeer onwil. Bedrijven zijn op zoek naar kennis over het meten van impact en over het maken van plannen die bijdragen aan die energietransitie. Ze zijn op zoek naar hulp om hun mogelijke bijdrage te vertalen naar een concrete ambitie. Daar is nog veel werk aan de winkel.’

CEO’s die zich hebben verbonden aan ‘net zero’

Bedrijven met een (toekomstige) net-zero-doelstelling die (willen) aansluiten bij een ‘science-based target’

Playback of this video is not currently available

0:04:08

‘Aandacht voor lange termijn neemt toe’

‘Er is veel aandacht van bestuurders voor kortetermijnuitdagingen, waaronder cyberveiligheid. Dat is begrijpelijk, maar juist nu moeten we met zijn allen stappen maken om in 2030 duurzaam te kunnen opereren’, aldus PwC’s bestuursvoorzitter Ad van Gils.

Playback of this video is not currently available

0:02:44

‘Genoeg reden voor optimisme’

PwC’s hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen begrijpt het optimisme van CEO’s. ‘Economisch gaat het voorspoedig. Er staat voldoende op de balans bij de meeste organisaties. Daarom is het nu tijd om stevig te investeren in maatschappelijke thema's als klimaat en diversiteit. Zo creëer je duurzaam vertrouwen.’

Ondanks onzekerheden is het optimisme onder CEO’s groot

Nederlandse CEO’s zijn, net als vorig jaar, optimistisch over de wereldwijde economische vooruitzichten. Tachtig procent verwacht dat de Nederlandse economie volgend jaar groeit. Ook de verwachtingen over het eigen bedrijf zijn rooskleurig.

De respondenten hebben de enquête overigens ingevuld voordat de omikron-variant zich aandiende. Dat kan invloed hebben gehad op de uitkomsten, maar desondanks denkt PwC’s hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen dat het optimisme van de CEO’s gerechtvaardigd is.

‘Er zijn veel onzekerheden: de economische groei kan afremmen door de hoge inflatie, de zeer krappe arbeidsmarkt en een nieuwe opleving door het virus, maar een echte nieuwe economische dip verwacht ik hierdoor niet. Ondanks de voortdurende Covid-19-pandemie is de economie door blijven draaien. Bedrijven hebben klanten, er is geld in overvloed voor consumenten om uit te geven en bedrijven om te investeren. Ik snap dat optimisme van de CEO’s wel.’

CEO’s hebben ook veel vertrouwen in eigen bedrijf

CEO’s zijn eveneens zeer optimistisch over de vooruitzichten voor het eigen bedrijf. 88 procent is zeer tot gematigd optimistisch dat de omzet de komende twaalf maanden groeit. De lijst van optimistische CEO’s wordt wereldwijd aangevoerd door de bestuurders in private equity en de technologiesector. De CEO’s die in dit opzicht wat voorzichtiger zijn, komen vooral uit de hospitality- en evenementenbranche en de automotive-sector. Deze sectoren hebben te maken met respectievelijk de gevolgen van de Covid-19-pandemie en verstoringen in de toeleveringsketen.

Jan Willem Velthuijsen: ‘Het optimisme betreft de omzet. CEO’s moeten wel rekening houden met een hogere kostenbasis. De energieprijzen zijn heel hoog, de lonen zullen waarschijnlijk stijgen door de krapte op de arbeidsmarkt, veel sectoren hebben nog problemen met de toeleveringsketen. Dat kan ten koste gaan van de winstgevendheid.’

Mate van vertrouwen van CEO's in de omzetgroei van het eigen bedrijf

Mate van bezorgdheid over wereldwijde bedreigingen (alleen zeer bezorgd)

Economisch gaat het goed, maar CEO’s hebben volle agenda

Hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen denkt overigens bepaald niet dat CEO’s rustig achterover kunnen leunen. ‘Economisch gezien gaat het goed, maar tegelijkertijd zie je dat CEO’s veel zorgen hebben. Ze hebben een overvolle agenda, vooral door ontwikkelingen die buiten hun eigen bedrijf liggen. Denk aan de problemen in de toeleveringsketen die veel bedrijven hebben als gevolg van corona, de grote hoeveelheid regelgeving, de onmiddellijke dreiging van cyberaanvallen en de grote druk om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het tegengaan van klimaatverandering.’

Velthuijsen trekt een parallel met het net aangetreden kabinet: ‘De nieuwe regering kiest ervoor om enorme investeringen te doen om problemen die al jaren liggen te sudderen, aan te pakken. Ik denk dat het bedrijfsleven dat ook moet doen. Het staat er goed voor, geld is nog steeds goedkoop. Het is tijd om fors te investeren in oplossingen.’

Volg ons

Contact

Agnes Koops-Aukes

Agnes Koops-Aukes

Voorzitter raad van bestuur, PwC Netherlands

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Hide