ESG (nog) niet vaak verankerd in bedrijfsstrategie en beloningspakketten

In de strategie van bedrijven zijn ESG-doelstellingen niet zo goed vertegenwoordigd als doelstellingen die dichter bij de dagelijkse bedrijfsvoering liggen. Hetzelfde geldt voor de prestatiedoelstellingen in de beloningspakketten voor CEO’s.

De meeste Nederlandse CEO’s die hebben meegedaan aan de 25e CEO Survey, hebben in hun langetermijnstrategie doelstellingen opgenomen met betrekking tot klanttevredenheid, werknemersbetrokkenheid en digitalisering. Dit zijn doelen die verbonden zijn met de dagelijkse bedrijfsprestaties. Opvallend is dat doelen die op het gebied liggen van environmental, social en governance (ESG) minder goed zijn meegenomen in de langetermijnstrategie en ook minder in de beloningspakketten. ‘De reden hiervoor kan liggen in de timing. ESG moet eerst nog beter verankerd en vertaald worden in zowel de bedrijfsstrategie en naar de bedrijfsvoering’, aldus PwC-expert Janet Visbeen.

Streven naar emissiereductie

Als het gaat om het streven naar emissiereductie, steken de Nederlandse uitkomsten overigens gunstig af tegen het wereldwijde gemiddelde. Wereldwijd heeft 37 procent van de CEO’s in de langetermijnstrategie hierover doelstellingen opgenomen. In Nederland is dat dus meer dan de helft. Als het gaat om doelstellingen op het gebied van de representatie van etnische groepen binnen bedrijven, blijft Nederland juist wat achter: vijftien procent tegen wereldwijd 23 procent.

Beloningspakketten van bestuurders

Opvallend is dat niet-financiële indicatoren maar voor een zeer beperkt deel zijn terug te vinden in de beloningspakketten van bestuurders. Dat geldt nog sterker voor de specifieke ESG-indicatoren.

Toch ziet PwC-expert Janet Visbeen dat prestaties op het gebied van environmental, social en governance bij steeds meer bedrijven zwaarder wegen in de bestuurdersbeloning. ‘Het is in lijn met de Nederlandse code voor goed ondernemingsbestuur, waarin staat dat bestuurdersbeloningen zich moeten richten op de langetermijnwaardecreatie van de onderneming. Bovendien vragen stakeholders - investeerders, toezichthouders en meer algemeen de maatschappij - erom.’

Het risico van ‘boilerplate-indicatoren’

Volgens Visbeen is het echter niet zo gemakkelijk om goede beloningscriteria te formuleren. ‘Als dergelijke ESG-indicatoren niet goed aansluiten bij de echte waarde die een bedrijf op lange termijn creëert, ontstaat het risico van “boilerplate-indicatoren”.’

Lees meer in de blog van Janet Visbeen

Contact

Janet Visbeen

Janet Visbeen

Partner, lid Raad van bestuur, voorzitter Tax & Legal board, PwC Netherlands

Volg ons