CEO’s maken zich het meest zorgen over cyberrisico’s

Als er iets is waar CEO’s zich zorgen over maken, zijn het cyberrisico’s. Volgens PwC’s 25e CEO Survey beschouwt 58 procent van de ondervraagde CEO’s cyberaanvallen als een zeer grote bedreiging voor de bedrijfsvoering. Om dit percentage in perspectief te plaatsen: 33 procent van de CEO’s ziet klimaatverandering en 26 procent gezondheidsrisico's als zeer grote bedreigingen. 

Als we kijken naar waar CEO’s de meeste impact verwachten als zich een cyberaanval op hun organisatie zou voordoen, zien we dat ze het meest bang zijn voor verstoringen bij het leveren van producten en diensten en bij innovatieve processen. 

PwC-expert Gerwin Naber herkent deze zorg rondom de potentiële gevolgen van cyberaanvallen. ‘Verstoringen in de verkoop doen zich voor als een ransome-aanval je bedrijf deels of zelfs helemaal stil legt. Innovatie en productontwikkeling worden getroffen door spionage of diefstal van intellectueel eigendom. Dit zijn zeer reële bedreigingen waarvan iedereen de recente voorbeelden kent.’ 

Volgens Naber staan CEO’s voor de uitdaging om hun organisatie goed voor te bereiden op een cyberaanval. Niet alleen om incidenten te voorkomen, maar juist om incidenten snel te detecteren en adequaat te reageren. Naber: ‘De vraag is wanneer is goed goed genoeg? Is er voldoende gedaan om ook aan toezichthouders, klanten en andere stakeholders te laten zien dat al het redelijke wordt of is gedaan om de organisaties zo goed mogelijk te beschermen.’

Lees meer in de blog van Gerwin Naber  

Contact

Gerwin Naber

Gerwin Naber

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 150 75 75

Volg ons