CEO’s nog niet goed voorbereid op wereldwijde invoering minimumtarief VPB

Een aanzienlijk aantal Nederlandse CEO’s bereidt zich nog niet voor op de invoering van een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting van vijftien procent in 2023. Dit minimumtarief kan grote implicaties hebben voor bedrijven die internationaal opereren.

46 procent van de Nederlandse CEO’s geeft aan (nog) geen maatregelen te hebben getroffen om zich voor te bereiden op de invoering van het wereldwijde minimumtarief dat voortvloeit uit een akkoord dat 136 landen sloten binnen de OESO in 2021. Volgens PwC-expert Edwin Visser moeten bedrijven zich wel voorbereiden, omdat dit minimumtarief grote implicaties kan hebben voor bedrijven die internationaal opereren. ‘Vroeger was fiscaliteit het domein van de tax director, maar het onderwerp staat inmiddels ook hoog op de agenda in de bestuurskamers, zoals de CEO Survey aangeeft. Het is nu dus ook aan de CEO’s om in actie te komen en hun bedrijven in beweging te brengen.’ 

Lees meer in het artikel invoering wereldwijde minimumtarief VPB

Meerderheid Nederlandse CEO’s maakt zich geen zorgen over reputatierisico's omtrent belastingen 

De uitkomsten van de 25e CEO Survey laten zien dat CEO's in toenemende mate betrokken zijn bij de belastingstrategie van hun bedrijf. En dat levert enkele waardevolle inzichten op. De waardering van potentiële reputatierisico's in verband met belastingen verschilt tussen CEO's: 58 procent maakt zich geen zorgen over reputatierisico’s die zouden kunnen samenhangen met de hoeveelheid belasting die de onderneming afdraagt. 27 procent maakt zich daarover juist wel steeds meer zorgen. 

Helft van de CEO’s streeft niet naar het betalen van zo weinig mogelijk belasting 

Ruim de helft van de ondervraagde Nederlandse CEO’s geeft aan dat zijn of haar bedrijf niet  de doelstelling heeft zo weinig mogelijk belasting te betalen. Zo’n 32 procent streeft in meer of mindere mate wel naar een zo laag mogelijke lastendruk.’

Contact

Edwin Visser

Edwin Visser

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 294 38 76

Maarten de Wilde

Maarten de Wilde

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 419 67 89

Volg ons