CEO’s vinden meten van uitstoot in de keten ingewikkeld

Als CEO’s geen net-zero-doelstelling hebben, geven zij als reden dat ze geen grote uitstoters van broeikasgassen zijn. Ook de complexiteit van het meten van de uitstoot speelt een grote rol. Als CEO’s wel een doelstelling hebben om de eigen uitstoot en die in hun keten zoveel mogelijk terug te dringen, is dat mede omdat klanten en werknemers dat van hen verwachten.  

Uit PwC’s 25e CEO Survey komt naar voren dat grote bedrijven eerder naar ‘net zero’ streven dan de wat kleinere. Hetzelfde verschil zien we tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd. Dit verschil heeft waarschijnlijk te maken met zowel de publieke druk op de beursgenoteerde ondernemingen als met de kennis waarover deze organisaties beschikken.

Playback of this video is not currently available

0:02:58

'Begin gewoon en doe ervaring op'

Renate de Lange, in de raad van bestuur van PwC verantwoordelijk voor corporate sustainability: ‘Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, is net-zero-beleid van groot belang. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar wees niet bang om gewoon te starten en ervaring op te doen.’

Playback of this video is not currently available

0:02:15

Jan Willem gaat 'net zero'

Met zijn gezin probeert PwC-hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen 'net zero' te leven. Hij doet dit naar aanleiding van PwC's 25e CEO Survey. Daarin geven CEO's aan dat ze best een net-zero-doelstelling willen afgeven, maar dat het vastleggen van de CO2-uitstoot van hun bedrijf behoorlijk ingewikkeld is.

Proces naar ‘net zero’ is complex

PwC-expert Karin Meijer erkent dat het proces naar ‘net zero’ complex is. ‘Net zero veronderstelt namelijk dat je niet alleen streeft naar reductie van de uitstoot die je zelf kunt  beïnvloeden, maar ook van de uitstoot die je veroorzaakt bij leveranciers, verkooppunten of de producten die je in de keten brengt. Als een autofabrikant net zero wil worden, moet hij ervoor zorgen dat de auto’s die verkocht worden ook steeds minder gaan uitstoten en uiteindelijk emissieloos worden.’

Veel data nodig om precieze CO2-uitstoot te bepalen

Vooral het begin is moeilijk, aldus Karin Meijer, omdat eerst vastgesteld moet worden wat een organisatie precies uitstoot. Organisaties moeten daarvoor heel veel data verzamelen. ‘Je moet bijvoorbeeld niet alleen weten hoeveel auto’s je hebt, maar ook welk merk en welk type wat uitstoot. Bovendien moet je erachter zien te komen wat de productie van die auto aan CO2 heeft gekost.’

‘Andere voorbeelden: wie gebruik maakt van datacentra moet vaststellen hoeveel CO2 er door jouw beslag op serverruimte de lucht ingaat. Wie internationaal opereert heeft alleen al een grote klus aan het meten van het energieverbruik in kantoren en productielocaties in alle landen. Als de uitstoot uiteindelijk is berekend, wordt het gemakkelijker: dan zijn de knoppen zichtbaar waaraan gedraaid kan worden om tot emissiereductie te komen.’

Lees meer in de blog van Karin Meijer

‘Net zero’ omdat werknemers en klanten het belangrijk vinden 

De reden waarom CEO’s zich wel aan ‘net zero’ verbinden, is vanwege de wil om klimaatrisico’s te mitigeren. Bijna even belangrijk vinden CEO’s de mening van hun werknemers en klanten. De verwachtingen van deze stakeholdergroepen zijn een belangrijke driver achter het stellen van een ambitieuze klimaatambitie voor Nederlandse CEO’s, helemaal als we hun antwoorden afzetten tegen die van hun collega’s wereldwijd. 

Dat zien we overigens ook bij organisaties die niet naar ‘net zero’ streven: dat is niet omdat hun stakeholders het niet belangrijk vinden, maar ligt veel meer in aspecten als de complexheid van het meten van uitstoot in de keten. 

Het is cruciaal dat organisaties hun werknemers meenemen in de klimaatambities. Dat is niet alleen een kwestie van technische oplossingen zoeken, maar ook van verandermanagement en gedragsverandering.

Contact

Karin Meijer

Karin Meijer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 030 39 90

Volg ons