Innovatieonderzoek Nederland

Voor het vierde jaar op rij onderzocht PwC het innovatieklimaat in Nederland. Wat zijn de nieuwste trends? Wie zijn de beste samenwerkingspartners? Wat zijn de grootste uitdagingen?

Grote ambities en praktische uitdagingen

Wij onderscheiden vijf archetypen van digitale businessmodellen. Deze vijf niveaus stijgen in complexiteit van technology-enabled naar open digital.

Het merendeel van de deelnemers aan het Innovatieonderzoek schaalt zichzelf in op een van de eerste drie niveaus. De helft noemt zichzelf technology-enabled en bevindt zich dus in de beginfase van digitale transformatie. Een handvol bedrijven noemt zichzelf al solution-oriented of open digital, de laatste twee fases.

Lees meer

Innovatieproces, methoden en het belang van kernwaarden

Deelnemers aan het Innovatieonderzoek geven aan over de eerste en derde fase van het innovatieproces – ideeënvorming en ontwikkeling – dat deze bij hen goed zijn ontwikkeld. In de fase vermarkten is nog veel verbetering mogelijk. Hoewel hier veel tijd en energie aan wordt besteed aldus de respondenten.

Toch is ook de selectiefase voor verbetering vatbaar, zeggen de respondenten. Ilja Linnemeijer herkent dit. User centric design werkt beter, waarin de klantbehoefte het startpunt is.

Lees meer

Menselijke aspecten grootste uitdaging

Cultuur en leiderschap zijn de meest genoemde uitdagingen bij bereiken van innovatie, en het menselijke aspect vraagt nog steeds om verbetering.

De voornaamste obstakels die respondenten ervaren in de organisatiecultuur en bij het leiderschap zijn niet gering. Op het gebied van cultuur wordt samenwerking te weinig gestimuleerd, er is weinig bereidheid om risico’s te nemen en de stimulans om te innoveren is te gering. En hoewel leidinggevenden openstaan voor innovatie, blijkt risico nemen en uitvoeren van experimenten niet eenvoudig. Ook zegt een kwart van de respondenten dat zij bang is om van de bestaande prestatienorm af te wijken.

Lees meer

AI een logisch gevolg op data-analyse

Data-analyse is de duidelijke koploper onder de gevraagde nieuwe technologieën en is ook het meest gevestigd. Vrijwel alle respondenten noemen deze techniek belangrijk en de meeste gebruiken het al voor organisatieprocessen, producten en diensten. Artificial intelligence (AI) staat op de tweede plaats, gevolgd door Intelligent Things en Robots.

Lees meer

Samenwerking is de norm om tot innovatie te komen

Vrijwel alle respondenten aan het Innovatieonderzoek Nederland werken samen met een of meerdere samenwerkingspartners aan innovatie.

De meest voorkomende samenwerking is met technologiebedrijven. Dat is niet vreemd in deze tijd van digitalisering. Veel innovaties hebben een digitale component en het zijn veelal de technologiebedrijven die deze helpen ontwikkelen of hiervoor de technologie bieden.

Lees meer

Voor het vierde jaar op rij onderzocht PwC het innovatieklimaat bij publieke en private organisaties in Nederland. In het Innovatieonderzoek Nederland 2018 ondervroegen we bijna honderd deelnemers over vijf thema’s: uitdagingen, proces en kernwaarden, samenwerking, trends en digitale transformatie. Een derde van de respondenten werkt op C-level en een derde heeft een functie op het gebied van innovatie of R&D. Een ruime meerderheid werkt voor een organisatie met een omzet van minstens vijftig miljoen tot meer dan een miljard euro. Twee derde werkt bij een organisatie met meer dan 250 medewerkers.

Contact

Steven Schotanus

Steven Schotanus

Innovatiemanager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 017 97 22

Volg ons