Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

De rol en potentie van waterstof in een CO2-zuinige economie

04/11/21

Vanuit de energietransitie ontstaan doelen als CO2-reductie, het diversificeren van energievoorzieningen, het stimuleren van economische groei en het integreren van duurzame energiebronnen in uw bedrijf. Deze doelen worden ondersteund door CO2-belastingen en andere groene belastingen en stimuleringsmaatregelen, waarvan een aanzienlijk deel is aangekondigd in het Fit for 55 Pakket van de Europese Commissie op 14 juli 2021.

De CO2-intensieve industrie kan, bijvoorbeeld voor energie-intensieve productieprocessen, niet alleen vertrouwen op traditionele elektrificatie om deze doelen te bereiken. Door zogenoemde hydrogen fuel cells aan het productieproces toe te voegen, kan dit probleem mogelijk overbrugd worden. 

Deze vierde ESG-animatie zet de rol en de potentie van waterstof in een CO2-zuinige economie uiteen. Het gebruik van waterstof kan cruciaal zijn in het bereiken van de doelen van de energietransitie. Bekijk onze volgende ESG-animatie over waterstof en neem gerust contact met ons op om van gedachten te wisselen over uw mogelijke aanpak.

Playback of this video is not currently available

0:02:17

Waterstof - ESG en belastingen

Welke rol kan waterstof spelen in de energietransitie en wat is de potentie van waterstof in relatie tot het ‘Fit for 55 Pakket’ en de oplopende CO2-beprijzing? In deze animatie leggen wij het aan u uit. In de komende weken zullen meer animaties volgen, waarin we dieper ingaan op Future of Work en op Mobility. Geïnteresseerd in waterstof en wilt u het business potential en beschikbare initiatieven kwantificeren? Let’s talk!

Deze animatie gaat dieper in op waterstof en is een vervolg op onze inleidende ESG-animatie en onze deep dives over Carbon Pricing en de Value Chain. Bekijk onze andere ESG-animaties voor meer deep dives in ESG-onderwerpen!

  1. Carbon Pricing
  2. Value Chain
  3. Hydrogen
  4. Mobility
  5. Future of Work

Voor meer informatie over het Fit for 55-pakket, zie Fit for 55 EU zet in op energiebesparing en groener bouwen om klimaatdoel te behalen.

Voor meer informatie over de fiscale aspecten van de energietransitie en onze diensten, zie Managing tax en de energietransitie.

Contact

Chris Winkelman

Chris Winkelman

Energy - Utilities - Resources Industry, Tax, Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 154 18 97

Niels Muller

Niels Muller

Partner, Energy transition and sustainable energy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 160 08 61

Juliette Marsé

Juliette Marsé

Director (Tax) - Energy, Utilities & Resources, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 419 61 08

Mohammed Azouagh

Mohammed Azouagh

Manager - Tax, Sustainability and Incentives, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 380 36 54

Sander Borremans

Sander Borremans

Manager Indirect Taxes, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 029 42 75

Volg ons