Het pad naar de CO2-zuinige economie van morgen

30/09/21

Het terugdringen van koolstofemissies staat hoog op de agenda van overheden over de hele wereld. De invoering van CO2-belastingen, -heffingen en -plafonds zal een grote impact hebben op de kosten van alle goederen en diensten, aangezien broeikasgassen in alle waardeketens worden uitgestoten.

Het Fit for 55-pakket, dat op 14 juli 2021 door de Europese Commissie is gepresenteerd, heeft tot doel de binnenlandse netto-uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 55% te verminderen. Het pakket introduceert drie belangrijke CO2-beprijzingsinstrumenten: het EU-emissiehandelssysteem (EU ETS), het carbon border adjustment mechanism (CBAM) en de richtlijn energiebelasting (ETD). Dit moet Europa bovendien als eerste werelddeel in staat stellen om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Deze tweede ESG-animatie schetst de potentiële impact en enkele mogelijke oplossingen voor een totale bedrijfsstrategie die geschikt is voor de CO2-zuinige economie van de toekomst. Bekijk onze tweede ESG-animatie over CO2-beprijzing en neem gerust contact met ons op om uw aanpak te bespreken.

Playback of this video is not currently available

0:02:30

Carbon pricing - ESG and Tax

Wat betekenen de energietransitie, het 'Fit for 55-pakket' en de verhoogde CO2-beprijzing voor uw organisatie? In deze animatie leggen we het u uit. De komende weken volgen meer animaties, met deep dives over waterstof, mobiliteit en meer. Bent u klaar voor de next step? Let's talk!

Deze animatie gaat dieper in op CO2-beprijzing en volgt op onze inleidende ESG-animatie. Bekijk onze andere ESG-animaties voor meer deep dives in ESG-onderwerpen!

  1. Carbon pricing
  2. Value chain
  3. Hydrogen
  4. Mobility
  5. Future of Work

Voor meer informatie over het Fit for 55-pakket, zie Fit for 55 EU zet in op energiebesparing en groener bouwen om klimaat doel te behalen.

Voor meer informatie over de fiscale aspecten van de energietransitie en onze diensten, zie Managing tax en de energietransitie.

Contact

Chris Winkelman

Chris Winkelman

Energy - Utilities - Resources Industry, Tax, Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 154 18 97

Niels Muller

Niels Muller

Partner, Energy transition and sustainable energy, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 160 08 61

Juliette Marsé

Juliette Marsé

Director (Tax) - Energy, Utilities & Resources, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 419 61 08

Mohammed Azouagh

Mohammed Azouagh

Senior Manager - Tax, Sustainability and Incentives, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 380 36 54

Sander Borremans

Sander Borremans

Senior Manager Indirect Taxes, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 029 42 75

Volg ons