Een CO2-zuinige strategie voor een duurzame waardeketen

14/10/21

Productie is een essentieel onderdeel van een waardeketen. De emissies ervan leiden tot stijgende kosten onder ETS en gevolgen voor de energiebelasting, bijvoorbeeld tijdens uw productieproces. Een duurzame waardeketen vereist inzicht in de ingebedde emissies van uw inkoop en daar ook kritisch tegenover staan.

De invoering van CO2-belastingen en andere groene belastingen en stimuleringsmaatregelen zal een groot effect hebben op uw waardeketens. Dit maakt het Fit for 55-pakket, dat op 14 juli 2021 door de Europese Commissie is gepresenteerd, zeer belangrijk. Het pakket introduceert drie belangrijke koolstofprijsinstrumenten: de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU ETS), het aanpassingsmechanisme aan de koolstofgrens (CBAM) en de richtlijn energiebelasting (EBR). Dit moet Europa in staat stellen de binnenlandse netto-uitstoot van broeikasgassen in 2030 met ten minste 55% te verminderen en in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te zijn.

Deze derde ESG-animatie schetst de potentiële impact en enkele mogelijke oplossingen voor een totale bedrijfsstrategie die geschikt is voor de CO2-zuinige economie van de toekomst. Bekijk onze derde ESG-animatie over de waardeketen en neem gerust contact met ons op om uw aanpak te bespreken.

Playback of this video is not currently available

0:02:21

Value chain - ESG and Tax

Wat betekenen de energietransitie, het 'Fit for 55-pakket' en de verhoogde CO2-beprijzing voor uw waardeketen? In deze animatie leggen we het u uit. De komende weken volgen meer animaties, met deep dives over waterstof, mobiliteit en meer. Bent u klaar om uw waardeketen te optimaliseren? Let's talk!

Deze animatie gaat dieper in op de waardeketen en volgt op onze inleidende ESG-animatie. en de eerste deep dive in Carbon pricing. Bekijk onze andere ESG-animaties voor meer deep dives in ESG-onderwerpen!

  1. Carbon pricing
  2. Value chain
  3. Hydrogen
  4. Mobility
  5. Future of Work

Voor meer informatie over het Fit for 55-pakket, zie Fit for 55 EU zet in op energiebesparing en groener bouwen om klimaat doel te behalen.

Voor meer informatie over de fiscale aspecten van de energietransitie en onze diensten, zie Managing tax en de energietransitie.

Contact

Juliette Marsé

Juliette Marsé

Director (Tax) - Energy, Utilities & Resources, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 419 61 08

Mohammed Azouagh

Mohammed Azouagh

Manager - Tax, Sustainability and Incentives, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 380 36 54

Sander Borremans

Sander Borremans

Manager Indirect Taxes, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 029 42 75