Wellbeing

Gezonde medewerkers zijn beter voor de zaak. In alle opzichten.

Gezonde medewerkers zijn behalve gelukkiger ook bewezen ‘better for business’. Ze zijn fitter, blijven langer, kosten minder en blijken voor minder risico’s binnen de organisatie te zorgen. In alle opzichten is het dus interessant om serieus in het welzijn van uw mensen te investeren. En veel organisaties doen dat ook. Maar hoe weet u wat werkt? En óf het überhaupt werkt? PwC’s Wellbeing aanpak zorgt voor transparantie en structuur en richt zich niet alleen op het welzijn van de werknemer, maar ook op het welzijn van de organisatie. Want welzijn kan je niet individueel realiseren, maar samen met werknemers en de organisatie creëer je de optimale omstandigheden voor gelukkige, gezonde en productieve medewerkers.  

Gezonde medewerkers zijn beter voor de zaak. In alle opzichten

De jungle die welzijn heet

De kosten die voortkomen uit werkgerelateerde stress, inclusief burn-out en ziekteverzuim, bedragen in Nederland zo’n 1,3 miljard euro per jaar. Dat is fors. Veel organisaties vinden dan ook dat ze ‘iets’ moeten doen en investeren in workshops, coaches, fit boutiques enzovoort. Maar in de jungle van welzijnsaanbieders is het bijna onmogelijk om die inspanningen boven het niveau van losse interventies uit te tillen. Laat staan om het rendement helemaal helder te krijgen. Terwijl grote bedrijven er zomaar miljoenen per jaar aan kwijt kunnen zijn.

Meetbaar, stuurbaar én merkbaar

PwC haalt de ongrijpbaarheid uit het onderwerp met een holistische en gestructureerde aanpak. We verminderen de complexiteit met een heldere strategie die verankerd wordt in uw organisatie en in individuele carrièrepaden. We maken resultaten meetbaar en rapporteerbaar. En we maken ze stuurbaar en vooral merkbaar. Data zorgen daarbij voor een impuls voor bestaande initiatieven en wijzen de weg naar vooruitstrevende en vooral effectieve nieuwe oplossingen.

Medewerker-welzijn én organisatie-welzijn

Profilering als aantrekkelijke werkgever 

Hoewel een werkgever vanzelfsprekend de morele plicht heeft om goed voor werknemers te zorgen, is het ook zakelijk gezien verstandig. Onderzoek toont aan dat gelukkige en betrokken medewerkers 22% meer rendabel zijn. En wat betreft kosten en baten is de som eenvoudig: gemotiveerde en gezonde werknemers blijken 12% productiever, verloop en ziekteverzuim dalen aanzienlijk en dat levert een ROI van 1,9x op. Bij een gemiddelde besteding van € 1.200 aan welzijn op dit moment per werknemer per jaar (waarvan de effectiviteit dus niet altijd vaststaat) valt hier dus relatief makkelijk een flinke verbetering te behalen.

Profilering als aantrekkelijke werkgever

Cruciale rol van leiderschap

Uw succes op de arbeidsmarkt hangt in hoge mate af van de ‘employee experience’. Welzijn en vitaliteit spelen daarbij een belangrijke rol en de invloed van leiderschap daarop kan niet worden onderschat. Ter illustratie: 69% van respondenten1 geeft aan dat de direct leidinggevende op het werk een grote impact heeft op het geestelijk welzijn. Dat is dezelfde impact als die van een levenspartner. Een werkklimaat waarin de mens achter de medewerker gezien wordt en waarin gestructureerd en doelmatig wordt gestuurd op persoonlijk welbevinden, geeft u als werkgever een voorsprong bij het werven en behouden van goede mensen.

1https://www.ukg.com/resources/article/mental-health-work-managers-and-money?ms=8557.142857142857

Medewerker-welzijn én organisatie-welzijn

Overigens kijkt PwC’s Wellbeing-programma ook naar de organisatie zelf. Met andere parameters, maar met hetzelfde doel. Want welzijn optimaal organiseren in de organisatie zorgt voor een omgeving waarin gelukkige werknemers floreren.

Cruciale rol van leiderschap

Contact us

Viviana Voorwald

Viviana Voorwald

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 536 23 07

Hide