Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Betrokkenheid medewerkers nodig voor lagere CO2-uitstoot

Debby Jannink Partner Change & Leadership, PwC Netherlands 17/01/22

Gedragsverandering net zo belangrijk als technische oplossingen

Organisaties die hoge klimaatambities stellen, hebben de betrokkenheid van alle medewerkers nodig. Het is niet alleen een kwestie van technische oplossingen zoeken, maar ook van verandermanagement en gedragsverandering. Als een organisatie wil transformeren op het gebied van duurzaamheid, moet dat door iedereen worden gedragen.

Gedragsverandering en duurzamere mobiliteitskeuzes 

(Het gebrek aan) mobiliteitsopties, organisatiecultuur en manier van werken verhinderen dat medewerkers hun gedrag veranderen en duurzamere keuzes maken voor hun woon-werkverkeer en zakelijke kilometers. Om medewerkers echt te stimuleren, moet je naar de organisatie als geheel kijken. Dat wil zeggen naar de business (processen & beleid), technologie (voorzien in gebruiksvriendelijke en relevante tools) en het ervaringsperspectief (gedragsverandering van medewerkers en leiderschap).

Inzicht in de ecologische voetafdruk

PwC heeft het afgelopen jaar een initiatief geïntroduceerd dat mensen bewust moet maken van hun keuzes op het gebied van mobiliteit. De Environmental Footprint Insights geeft inzicht in de ecologische voetafdruk die individuele werknemers maken met hun woon-werk- en zakelijke reiskilometers. 

Wij meten (en rapporteren) al jaren onze totale CO2-uitstoot en vertalen dat getal ook naar de uitstoot per fte. De Environmental Footprint Insights-app maakt echter niet de boekhoudkundige, maar de reële uitstoot per persoon zichtbaar. Een statistiek waar we tot voor kort geen inzicht in hadden. Bovendien maakt de app het mogelijk om de uitstoot per team of per klantopdracht te monitoren en te vergelijken. 

Inzicht geeft positief handelingsperspectief

Het inzichtelijk maken van reiskilometers maakt het gesprek hierover gemakkelijker. Als leidinggevenden zeggen wat er wel en niet meer mag, wordt dat over het algemeen als negatief ervaren in termen van ‘we mogen ook niks meer’. Inzicht geeft mensen een positief  handelingsperspectief. Medewerkers vinden dit namelijk belangrijk. In onze 25e CEO Survey komt ook naar voren hoezeer de verwachtingen van werknemers meespelen bij het besluit van organisaties om ‘net zero’ te worden.

Prima basis voor gesprek over reiskilometers

Deze persoonlijke en/of teamkilometers vormen een prima basis voor niet alleen een gesprek met elkaar over reiskilometers, maar ook voor een gesprek met de klant. De strijd tegen klimaatverandering kan niet per afzonderlijke organisatie worden gevoerd, maar moet in de keten. Dat gebeurt gelukkig ook steeds meer: op dit gebied vragen onze klanten inspanningen van ons, net als wij inspanningen verwachten van onze leveranciers. De Environmental Footprint Insights-app is daarmee een hulpmiddel voor het bereiken van duurzame gedragsverandering, waardoor mensen bewuste keuzes maken.

Covid-19-crisis geeft momentum voor dialoog

De Covid-19-crisis heeft momentum gegeven voor deze dialoog. Door de crisis heeft iedereen die dat kan, ervaren dat je op verschillende plaatsen kunt werken. In je eentje, maar ook met elkaar. Dat je niet altijd de auto of het vliegtuig hoeft te pakken om te overleggen. Ik weet dat we afgelopen najaar weer massaal in de file gingen staan toen we weer naar kantoor mochten. De app laat die toename van het aantal kilometers en de uitstoot die daarvan het gevolg is, in your face zien. Ik hoop dat dit inzicht ertoe leidt dat we ook in de (nabije) toekomst de auto net even wat vaker laten staan.

CEO’s vinden meten van uitstoot in de keten ingewikkeld

Het meten van de CO2-uitstoot van hun organisatie vinden CEO’s lastig. Dit speelt een grote rol bij het ontbreken van een net-zero-doelstelling. Als CEO’s wel een doelstelling hebben om de eigen uitstoot en die in hun keten zoveel mogelijk terug te winnen, is dat mede omdat klanten en werknemers dat van hen verwachten.  

Uit PwC’s 25e CEO Survey komt verder naar voren dat grote bedrijven eerder naar ‘net zero’ streven dan de wat kleinere. Hetzelfde verschil zien we tussen beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd. Dit verschil heeft waarschijnlijk te maken met zowel de publieke druk op de beursgenoteerde ondernemingen als met de kennis waarover deze organisaties beschikken.

Lees meer

Contact

Debby Jannink

Debby Jannink

Partner Change & Leadership, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 394 98 21

Volg ons